ชมตัวอย่าง

กดที่รูปภาพได้เลยครับ

*****

ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ฉัตร

*******

เลือกเข้าชมได้เลยครับ

 1. ฉัตรแขวนในร่ม (อลูมิเนียม)
 2. ฉัตรแขวนในร่ม (ผ้า)
 3. ฉัตรกลางแจ้ง (อลูมิเนียม)
 4. ฉัตรตั้ง
 5. ฉัตรแป้น สำหรับวางพระพุทธรูป
 6. ฉัตรร่ม อลูมิเนียม สำหรับ กลางแจ้ง หรือ ในร่ม

*********

รายการที่ต้องใช้รหัสผ่านถึงจะเข้าชมได้

 1. ยอดพระปรางค์
 2. ฉัตรกลางแจ้ง (อลูมิเนียม) สั่งทำพิเศษ
 3. ฉัตรทองเหลือง ตีลายฉลุ สำหรับอยู่ในที่ร่ม
 4. ฉัตรทองเหลือง ตีลายฉลุ สำหรับอยู่กลางแจ้ง
 5. ฉัตรตั้งทองเหลือง ตีลาย
 6. ฉัตรร่ม ทองเหลือง ตีลาย
 7. ฉัตรในร่ม ทองเหลือง และ อลูมิเนียม (พิเศษ)
 8. ฉัตรทองเหลือง ตีลายฉลุงานพิเศษ

*********

ข้อไหนเป็นสีแดง ต้องใช้รหัสผ่านครับ

*************

กดดูตัวอย่าง จากรูปภาพได้เลยครับ

*********

*********