ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

ฉัตรกลางแจ้ง

อลูมิเนียม

*********

แบบที่ 1

ฉัตรกลางแจ้ง 3 ชั้น

ลายเฟื่องใหญ

 

แบบที่ 2

ฉัตรกลางแจ้ง 5 ชั้น

ลายเทพนม

 

 

แบบที่ 3

ฉัตรกลางแจ้ง

ขนาด 20 นิ้ว 5 ชั้น

H 95 W 50 cm

 

แบบที่ 3A

 

 

แบบที่ 4

CHOUT209GP

ฉัตรกลางแจ้ง 20 นิ้ว 9 ชั้น

อลูมิเนียม พ่นสีทอง

 

แบบที่ 4A

แบบที่ 4B

J99ORDSO71

ฉัตรกลางแจ้ง 20 นิ้ว 9 ชั้น

โครงอลูมิเนียม

ลายทองเหลือง พ่นสีทอง

 

แบบที่ 4C

J99ORDSO71

ฉัตรกลางแจ้ง 20 นิ้ว 9 ชั้น

โครงอลูมิเนียม

ลายทองเหลือง พ่นสีทอง

 

 

แบบที่ 5

ฉัตร กลางแจ้ง

ขนาด 25 นิ้ว 7 ชั้น

แกนสแตนเลส ทำแกน ROZX

 

แบบที่ 6

แบบที่ 7

ฉัตรกลางแจ้ง 7 ชั้น

ลายระหย้า

 

แบบที่ 8

ฉัตรกลางแจ้ง 9 ชั้น

ลายเฟื่องเล็ก

 

แบบที่ 9

CHOUT609GP

ฉัตรกลางแจ้ง 60 นิ้ว 9 ชั้น

อลูมิเนียม พ่นสีทอง ล่องสีแดง

 

แบบที่ 10

ฉัตรกลางแจ้ง

อลูมิเนียม

12 ชั้น

 

ฉัตรตั้ง กลางแจ้ง อลูมิเนียม

10 นิ้ว 9 ชั้น สูงรวมขา ประมาณ 190 ซม

12 นิ้ว 9 ชั้น สูงรวมขา ประมาณ 200 ซม

 

*********

มีลายให้เลือก

ลายเทพนม , ลายเฟื่องเล็ก , ลายเฟื่องใหญ่ , ลายระหย้า

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงล่างสุด ดังนี้

8 นิ้ว , 10 นิ้ว , 12 นิ้ว , 15 นิ้ว , 20 นิ้ว

25 นิ้ว , 30 นิ้ว , 35 นิ้ว , 40 นิ้ว , 50 นิ้ว

60 นิ้ว , 2 เมตร , 2.5 เมตร , 3 เมตร

*********

กดดูตัวอย่าง จากรูปภาพได้เลยครับ

*********

*********