ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

ฉัตรทองเหลือง

ตีลาย สำหรับอยู่กลางแจ้ง

*********

รูปที่ 1

ฉัตรทองเหลือง กลางแจ้ง

ตีลาย (ลายแบบที่ 1)

 

รูปที่ 2

ฉัตรทองเหลือง กลางแจ้ง

ตีลาย (ลายแบบที่ 1)

 

รูปที่ 3

ฉัตรทองเหลือง กลางแจ้ง

ตีลาย (ลายแบบที่ 2)

 

รูปที่ 4

ฉัตรทองเหลือง กลางแจ้ง

ตีลาย (ลายแบบที่ 2)

 

รูปที่ 5

ฉัตรทองเหลือง กว้าง 69 ซม

สูง 180 ซม

 

รูปที่ 6

ฉัตรทองเหลือง กว้าง 69 ซม

สูง 180 ซม

 

*********

กดดูตัวอย่าง จากรูปภาพได้เลยครับ

*********

*********