ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

ฉัตรร่มอลูมิเนียม

สำหรับ กลางแจ้ง หรือ ในร่ม

*********

ฉัตรร่ม

อลูมิเนียม ปิดทองเค ล่องสีแดง

รูปนี้เป็นแบบแขวน

 

ฉัตรร่ม

อลูมิเนียม สำหรับกลางแจ้ง

 

ฉัตรร่ม

อลูมิเนียม สำหรับในร่ม

 

รูปตัวอย่าง

ฉัตรร่ม แบบกลางแจ้ง

ต่อก้านด้านล่างฉัตร

ในรูปขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 นิ้ว

*********

กดดูตัวอย่าง จากรูปภาพได้เลยครับ

*********

*********