ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

ฉัตรทองเหลือง

ตีมือ ลายพิเศษ

*********

 

 

แบบที่ 1

ฉัตรทรงพม่า

 

แบบที่ 2

ฉัตรทรงล้านนา

 

แบบที่ 3

ฉัตรทรงไทย

 

แบบที่ 4

ฉัตรมุงพระกลางแจ้ง

 

แบบที่ 5

ฉัตรสัปโทน มุมเจดีย์

และใช้มุงพระกลางแจ้ง

 

แบบที่ 6

ฉ้ตรแขวนบนเศียรพระ

 

แบบที่ 7

ฉัตรกลางแจ้ง พระองค์ใหญ่

 

แบบที่ 8

ฉัตรแขวนบนเศียรพระ

(ดูภาพเพิ่มเติม)

*********

*********