ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

มณฑป

(Buddha House)

สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

หน้าที่ 3

*********

แบบที่ 23

มณฑป ไฟเบอร์ ภายใน 9 นิ้ว

ปิดทองคำทึบ

สูง 158 ซม ฐาน 48x48 ซม

 

แบบที่ 24

มณฑป ภายใน 9 นิ้ว

ไฟเบอร์ ปิดทองคำ ลงยา

สูง 160 กว้าง 50 ลึก 50 ซม

 

แบบที่ 24

มณฑป ภายใน 9 นิ้ว

ไฟเบอร์ ปิดทองคำ ลงยา

สูง 160 กว้าง 50 ลึก 50 ซม

 

แบบที่ 24

มณฑป ภายใน 9 นิ้ว

ไฟเบอร์ ปิดทองคำ ลงยา

สูง 160 กว้าง 50 ลึก 50 ซม

 

แบบที่ 26

มณฑป ภายใน 10 นิ้ว

สูง 155 ซม ฐาน 52x52 ซม

 

แบบที่ 27

มณฑป ภายใน 12 นิ้ว

สูง 170 ซม ฐาน 59x59 ซม

 

แบบที่ 28

มณฑป สูง 218 ซม

ไม้ธรรมดา ปิดทองเค ล่องสีแดง

 

แบบที่ 29

แบบที่ 30

มณฑป สูง 225 ซม

ไม้สัก ภายในกว้าง 20 นิ้ว

 

แบบที่ 30

มณฑป สูง 225 ซม

ไม้สัก ภายในกว้าง 20 นิ้ว

 

แบบที่ 31

มณฑป สูง 230 ซม

ไม้สัก แกะลายพิเศษ

 

แบบที่ 31

มณฑป สูง 230 ซม

ไม้สัก แกะลายพิเศษ

 

แบบที่ 32

มณฑป ภายใน 17 นิ้ว

สูง 240 ซม ฐาน 94x94 ซม

 

 

แบบที่ 33

บูษบก ภายใน 19 นิ้ว ไม้สัก ปิดทองคำ ลงยา ติดเพชร

H 260 W 98 D 98 cm

Code13CBJQRQZXGX

 

แยยที่ 34

ธรรมมาส บุษบก สูง 280 ซม

ภายใน 46x46 ซม ฐาน 100x100 ซม

 

แยยที่ 34

ธรรมมาส บุษบก สูง 280 ซม

ภายใน 46x46 ซม ฐาน 100x100 ซม

 

แบบที่ 35

มณฑป สูง 300 ซม แบบที่ 1

ไม้ธรรมดา ปิดทองเค ปิดกระจกสี

(ปกติจะไม่มีบันได)

 

แบบที่ 35

มณฑป สูง 300 ซม แบบที่ 1

ไม้ธรรมดา ปิดทองเค ปิดกระจกสี

(ปกติจะไม่มีบันได)

 

แบบที่ 36

มณฑป สูง 300 ซม (แบบที่ 2)

ไม้ธรรมดา ฐาน 120 ซม ภายใน 60 ซม

สูงภายใน 109 ซม

(ปกติจะไม่มีบันได)

 

แบบที่ 36

มณฑป สูง 300 ซม (แบบที่ 2)

ไม้ธรรมดา ฐาน 120 ซม ภายใน 60 ซม

สูงภายใน 109 ซม

(ปกติจะไม่มีบันได)

 

แบบที่ 37

มณฑป สูง 300 ซม (แบบที่ 3)

ไม้ธรรมดา ปิดทองคำ ปิดกระจกสี

(ปกติจะไม่มีบันได)

 

แบบที่ 37

มณฑป สูง 300 ซม (แบบที่ 3)

ไม้ธรรมดา ปิดทองคำ ปิดกระจกสี

(ปกติจะไม่มีบันได)

 

แบบที่ 38

มณฑป ภายใน 21 นิ้ว

สูง 320 ซม ฐาน 112x112 ซม

 

แบบที่ 38

มณฑป ภายใน 21 นิ้ว

สูง 320 ซม ฐาน 112x112 ซม

 

แบบที่ 39

ธรรมมาส บุษบก สูง 320 ซม

ภายใน 21 นิ้ว ไม้สัก

 

แบบที่ 40

แบบที่ 41

ธรรมมาส บุษบก สูง 360 ซม ธรรมดา

ไม้ธรรมดา ปิดทองเค ปิดกระจกสี

ลูกค้าสั่งทำยอดเป็นดอกบัวตูม

 

แบบที่ 41

ธรรมมาส บุษบก สูง 360 ซม ธรรมดา

ไม้ธรรมดา ปิดทองเค ปิดกระจกสี

ลูกค้าสั่งทำยอดเป็นดอกบัวตูม

 

แบบที่ 42

มณฑป ภายใน 25 นิ้ว

สูง 470 ซม ฐาน 138x138 ซม

 

แบบที่ 42

มณฑป ภายใน 25 นิ้ว

สูง 470 ซม ฐาน 138x138 ซม

 

แบบที่ 43

มณฑป ภายใน 35 นิ้ว

สูง 550 ซม ฐาน 185x185 ซม

 

แบบที่ 43

มณฑป ภายใน 35 นิ้ว

สูง 550 ซม ฐาน 185x185 ซม

 

แบบที่ 44

บุษบก ไม้ธรรมดา สูง 624 ซม

ภายในกว้าง 124x124 ซม

สูงภายใน 210 ซม ฐาน 149x149 ซม

 

แบบที่ 44

บุษบก ไม้ธรรมดา สูง 624 ซม

ภายในกว้าง 124x124 ซม

สูงภายใน 210 ซม ฐาน 149x149 ซม

 

*********

หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2

หน้าที่ 3 (ต้องมีรหัสผ่านนะครับ)

มณฑป หุ่นซิลิก้า

*********

กดตรงนี้ เพื่อดูตัวอย่าง เจดีย์บรรจุพระธาต

กดตรงนี้ เพื่อดูตัวอย่าง ผอบบรรจุพระธาตุ

*********

ตัวอย่างการจัดเครื่องบูชาภายในมณฑป

*********

*********