ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

มณฑป

(Buddha House)

สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

(หุ่นเป็นซิลิก้า)

*********

แบบที่ 1

มณฑบ เรซิน พ่นสีทอง เล็ก

สูง 46 ฐาน 12x12 ภายใน 6 ซม

Code12TBJQZXGX

 

แบบที่ 2

มณฑบ เรซิน พ่นสีทอง กลาง

สูง 56 ฐาน 17x17 ภายใน 8 ซม

Code12GTJRZXBX

 

แบบที่ 3

มณฑบ เรซิน พ่นสีทอง ใหญ่

สูง 79 ฐาน 24x24 ภายใน 11 ซม

Code12TBSKZXGX

 

แบบที่ 4

มณฑบ เรซิน พ่นสีทอง 3 ขนาด เปรียบเทียบความสูง

เล็ก กลาง ใหญ่

 

 

*********

หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2

หน้าที่ 3 (ต้องมีรหัสผ่านนะครับ)

มณฑป หุ่นซิลิก้า

*********

กดตรงนี้ เพื่อดูตัวอย่าง เจดีย์บรรจุพระธาต

กดตรงนี้ เพื่อดูตัวอย่าง ผอบบรรจุพระธาตุ

*********

ตัวอย่างการจัดเครื่องบูชาภายในมณฑป

*********

*********