ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

มณฑป

(Buddha House)

สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

หน้าที่ 1

*********

แบบที่ 1

มณฑป ไฟเบอร์ ภายใน 4 ซม

ปิดทองคำ

สูง 32 ซม ฐาน 10x10 ซม

Code11CDKQZXDX

 

แบบที่ 2

มณฑป ไฟเบอร์ ภายใน 4 ซม

ปิดทองคำ ลงยา

สูง 32 ซม ฐาน 10x10 ซม

 

แบบที่ 3

มณฑป ไฟเบอร์ ภายน 4 ซม ปิดทองคำ ลงยา

สูง 39 ซม กว้าง 40 ซม ลึก 13 ซม

 

แบบที่ 4

มณฑป เรือ ภายใน 5 ซม

H 44 W 28 D 11 cm

ปิดทองคำ ลงยา ติดเพชร

 

แบบที่ 5

มณฑปเรือ ภายใน 5 ซม

H 44 W 28 D 11 cm

ปิดทองคำ ลงยา

 

แบบที่ 6

มณฑป ทรงเรือ ภายใน 9 ซม ขนาดใหญ่

ปิดทองคำ ลงยา ติดCrystal

สูง 78 กว้าง 61 ลึก 20 ซม

 

แบบที่ 7

มณฑป ภายใน 9 ซม

H 55 W 17 D 17 cm

ปิดทองคำ ลงยา ติดเพชร

 

แบบที่ 8

มณฑป ฐานเหลี่ยมเล็ก

ติดCrystal

ภายใน 2 นิ้วครึ่ง สูง 43 ซม

 

แบบที่ 9

มณฑป ฐานเหลี่ยมเล็ก

Acrylic ใสล้วน

ภายใน 2 นิ้วครึ่ง สูง 45 ซม

 

แบบที่ 10

มณฑป ฐานเหลี่ยมเล็ก

ภายใน 3 นิ้ว สูง 53 ซม

 

 

แบบที่ 11

มณฑป ฐานเหลี่ยมเล็ก

ภายใน 3 นิ้ว ครึ่ง สูง 23 นิ้ว

 

แบบที่ 12

มณฑป ฐานกลม

ภายใน 3 นิ้ว ครึ่ง สูง 60 ซม

 

*********

หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2

หน้าที่ 3 (ต้องมีรหัสผ่านนะครับ)

มณฑป หุ่นซิลิก้า

*********

กดตรงนี้ เพื่อดูตัวอย่าง เจดีย์บรรจุพระธาต

กดตรงนี้ เพื่อดูตัวอย่าง ผอบบรรจุพระธาตุ

*********

ตัวอย่างการจัดเครื่องบูชาภายในมณฑป

*********

*********