ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ธรรมมาส บุษบก

*********

บุษบก ย่อมุม

ขนาด สูง 550 ซม

 

บุษบก ย่อมุม

ขนาด สูง 550 ซม

 

ส่วนประกอบต่างๆ รูปที่ 1

 

ส่วนประกอบต่างๆ รูปที่ 2

 

ส่วนประกอบต่างๆ รูปที่ 3

 

ส่วนประกอบต่างๆ รูปที่ 4

 

ส่วนประกอบต่างๆ รูปที่ 5

 

ส่วนประกอบต่างๆ รูปที่ 6

 

*********

ตัวอย่าง

บุษบก สูง 4 เมตร

ฐาน 173x173 ซม

ของ หลวงพี่เต่า นครชัยศรี

 

*********

มณฑปสำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

รูปที่ท่านเห็นนี้เป็นบุษบก ขนาดมาตรฐาน

(สำหรับพระสงฆ์ขึ้นเทศน์ หรือ จะประดิษฐานพระพุทธรูปก็ได้)

ฐานล่าง กว้าง 185 ซม ยาว 185 ซม ความสูงรวม 550 ซม

ภายในที่นั่ง กว้าง 90 ซม ยาว 90 ซม

ใบโฆษณาสินค้า กดแล้ว Print ได้เลยครับ

ธรรมมาส บุษบก

ธรรมมาส 2 ชั้น

ธรรมมาส 3 ชั้น

ธรรมมาส ปาฏิโมกข์

ธรรมมาส ขาสูง มีหลังคา

ธรรมมาส ขาสูง ไม่มีหลังคา

*********

*********