ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ธรรมมาส 2 ชั้น

*********

รูปที่ 1

ธรรมมาส 2 ชั้น

แกะลาย ปิดทองเค ล่องสีแดง

 

รูปที่ 2

ธรรมมาส 2 ชั้น

แกะลาย ปิดทองเค ติดกระจกสี

 

รูปที่ 3

ธรรมมาส 2 ชั้น

แกะลาย ขัดสีเนื้อไม้

 

รูปที่ 4

ธรรมมาส 2 ชั้น หลวง

แกะลาย ปิดทอง ติดกระจกสี

 

รูปที่ 5

ธรรมาส 2 ชั้น แบบหลวง

ตัวนั่ง H 127 W 120 D 90 cm

ตัวเหยียบ H 28 W 36 D 54 cm

Code15BTMWQZXGT

 

รูปที่ 6

ธรรมมาส 2 ชั้น ลายเหนือ

H 167 W 121 D 97 cm

Code13CBJKRZXGX

********

ธรรมมาส บุษบก

ธรรมมาส 2 ชั้น

ธรรมมาส 3 ชั้น

ธรรมมาส ปาฏิโมกข์

ธรรมมาส ขาสูง มีหลังคา

ธรรมมาส ขาสูง ไม่มีหลังคา

*********

*********