ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

พระมหาราช

และ

องค์เทพ (ไทย)

*******

ผลงานที่มีพิมพ์แล้ว

 1. รูปเหมือน รัชกาลที่ 1
 2. รูปเหมือน รัชกาลที่ 2
 3. รูปเหมือน รัชกาลที่ 3
 4. รูปเหมือน รัชกาลที่ 4
 5. รูปเหมือน รัชกาลที่ 5
 6. รูปเหมือน รัชกาลที่ 6
 7. รูปเหมือน รัชกาลที่ 7
 8. รูปเหมือน รัชกาลที่ 8
 9. รูปเหมือน รัชกาลที่ 9
 10. รูปเหมือน สมเด็จย่า
 11. รูปเหมือน พระนเรศวร มหาราช
 12. รูปเหมือน พระเจ้าตากสิน มหาราช
 13. รูปเหมือน พ่อขุนเม็งราย มหาราช
 14. รูปเหมือน พระนารายณ์ มหาราช
 15. รูปเหมือน พ่อขุนรามคำแหง
 16. รูปเหมือน ท้าวสุรนารี (ย่าโม)
 17. รูปเหมือน สมเด็จพระสุพรรณกัลยา
 18. รูปเหมือน พระนางเจ้าจามเทวี
 19. รูปเหมือน สมเด็จพระศรีสุริโยทัย
 20. รูปเหมือน สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี หรือ พระพันปีหลวง
 21. รูปเหมือน ท้าวเทพกษัตริย์ตรี ท้าวศรีสุนทร
 22. รูปเหมือน พ่อขุนผาเมือง
 23. รูปเหมือน พ่อขุนด่าน
 24. รูปเหมือน พระนางเรือร่ม
 25. รูปเหมือน กรมหลวงชุมพร
 26. รูปเหมือน พญางำเมือง
 27. รูปเหมือน พระยาพิชัยดาบหัก
 28. รูปเหมือน พระราชชายาเจ้าดารารัศมี
 29. รูปเหมือน สมเด็จพระเอกาทศรถ
 30. รูปเหมือน ชีวกโกมารภัจจ์ (หมอชีวก)
 31. เจ้าแม่โพสพ
 32. เจ้าแม่นางกวัก
 33. เจ้าแม่ธรณี
 34. เจ้าแม่พระพาย
 35. เจ้าแม่พระเพลิง
 36. เจ้าแม่คงคา
 37. เจ้าแม่นมสาว
 38. พระวิษณุกรรม
 39. พระพรหม
 40. พระพุทธเจ้า ปางทรมานกาย
 41. พระนารายณ์ แผงศร
 42. พระนารายณ์ ทรงโค
 43. พระนารายณ์ ทรงครุฑ
 44. พระนารายณ์ ทรงครุฑ ประทับราหู
 45. พระพุทธมหาธรรมราชา
 46. พระพิลาภ
 47. พระพุทธรูปปางประสูติ (Baby Buddha)
 48. ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4
 49. ท้าวเวสสุวรรณ
 50. องค์ยมพระบาล หรือ พญายมราช
 51. องค์พ่อจตุคามรามเทพ
 52. องค์ราหูอมจันทร์
 53. ฤาษีนารอด และ ฤาษีอื่นอีกมากมาย
 54. ฤาษีตาไฟ
 55. ฤาษีพรหมเมศ
 56. ฤาษีหน้าเสือ
 57. ฤาษีหน้าวัว หน้ากวาง
 58. ฤาษีภุชงค์ หรือ ฤาษีหัวพญานาค
 59. ฤาษียืนชี้ลาภ
 60. กุมาร นั่ง และ ยืน
 61. พญาครุฑ หรือ พญาครุฑยุคนาค
 62. หนุมาน
 63. เทพพนม คุกเข่า
 64. ชูชก
 65. นาคราช
 66. นาคี นาคา
 67. ปู่ศรีสุทโธ กับ ย่าศรีปทุมมา
 68. พระยาภิเษก
 69. กินรี และ กินร
 70. ราหูทรงครุฑ
 71. เทพทันใจ (ประเทศพม่า)
 72. เงาะป่า
 73. 4หู 5ตา
 74. นางไม้
 75. เจ้านคร เจ้าเมือง นักรบ
 76. พันท้ายนรสิงห์
 77. ขุนแผน
 78. ท้าวสหัสเดชะ
 79. ท้าวหิรัณพนาสูร (ท้าวทศกัณฐ์)
 80. พระวัยทัต
 81. นางฟ้า
 82. ตา ยาย (งานทองเหลือง)
 83. ไอ้ไข่
 84. เทพประจำวันอาทิตย์
 85. เสด็จแม

*********

*********