ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

องค์พญาครุฑ

พญาครุฑยุคนาค

Garuda

*********

 

แบบที่ 1

BCEBGR17XY

พญาครุฑ สูง 17 ซม

ซิลิก้า พ่นสีทอง

Code18CVOQXGX

พ.

H17 W23 D4 ซม

 

แบบที่ 1A

แบบที่ 2

ครุฑ 3 นิ้ว

พิมพ์ ทย

H 20 D 20 D 10 cm

Code04TXSRQBX

 

แบบที่ 2A

ครุฑ

พิมพ์ ธช

H 21 W 9 D 9 cm

Code10ABMZXCD

 

แบบที่ 4

แบบที่ 3

ครุฑ 3 นิ้ว

พิมพ์ ทย

H 25 W 20 D 10 cm

Code05GBMRQAT

 

แบบที่ 4

แบบที่ 5

ครุฑ 3 นิ้ว

พิมพ์ อษด

H 23 W 11 D 6 cm

Code10CXMRQDX

 

แบบที่ 6

ครุฑ 4 นิ้ว

พิมพ์ ชช

H 25 W 24 D 11 cm

Code09TXERQCX

 

แบบที่ 7

ครุฑ 5 นิ้ว

พิมพ์ ชช

H 30 W 36 D 12 cm

Code10DXPZXAM

 

แบบที่ 8

ครุฑ 5 นิ้ว

พิมพ์ นี

H 17 W 20 D 7 cm

Code05DXSOQAX

 

แบบที่ 9

ครุฑ 5 นิ้ว

พิมพ์ นี

H 17 W 24 D 10 cm

Code09GAMOQBC

 

แบบที่ 10

ครุฑ 5 นิ้ว

พิมพ์ สย

H 28 W 31 D 7 cm

Code06CDERQMA

 

แบบที่ 11

พญาครุฑยุคนาค 5 นิ้ว

H 33 W 37 D 14 cm รหัส จิ๋ว

Code15DBJRZXVX

 

 

แบบที่ 12

พญาครุฑ 5 นิ้ว ยืน

รหัส ทย

H 35 D 27 D 13 cm

Code16VBPZXXGX

 

แบบที่ 13

ครุฑ 7 นิ้ว

พิมพ์ วช

H 27 W 34 D 12 cm

Code09VTEOQXM

 

แบบที่ 13A

แบบที่ 14

YWP1GR08XA

พญาครุฑ 7.9 นิ้ว นั่ง

ฐานเหลี่ยม เพ้นท์สี

Code19VTJKZXCX

ยวภ. H31 W37 D10 ซม

 

แบบที่ 14A

ครุฑ 9 นิ้ว

พิมพ์ ตฮล

H 33 W 38 D 11 cm

Code09ATJERQDC

 

 

แบบที่ 15

ครุฑ 9 นิ้ว

พิมพ์ อษด

H 44 W 42 D 17 cm

Code10ATJRZXDX

 

แบบที่ 16

ครุฑ 12 นิ้ว

H 52 W 65 D 15 cm

 

 

 

แบบที่ 17

ครุฑ 12 นิ้ว

พิมพ์ ตฮล

H 49 W 61 D 13 cm

Code10DXMOZXAX

 

 

แบบที่ 18

พญาครุฑ 15 นิ้ว สีดำ

H 55 W 78 D 27 cm

รัหส บม

Code15CGEQZXBX

 

 

 

แบบที่ 18A

WIC1GR16XB

พญาครุฑ 15 นิ้ว นั่ง

สีมันปู

Code18BXEQZXVT

วชญ.

H58 W78 D33 ซม.

 

แบบที่ 18B

แบบที่ 18C

JOI1KR12XB

พญาครุฑ 12 นิ้ว สูง 69 ซม

รหัส จย

Code17CGRQZXXKS

 

 

 

 

แบบที่ 18D

JOI1KR12FS

พญาครุฑ 12 นิ้ว สูง 70 ซม

ยืน ฐานกลม ถือธง+ถุงทอง

ลงทราย

Code18BXPRZXXXVT

จย.

H70 W63 D30 ซม -

ฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 ซม

 

แบบที่ 19

พญาครุฑยุคนาค สูง 86 ซม

พิมพ์ บม

H 86 W 72 D 23 cm

Code11GXJZWXCX

 

แบบที่ 20

พญาครุฑยุคนาค สูง 86 ซม

พิมพ์ บม

H 86 W 72 D 23 cm

Code11GXJZWXCX

 

แบบที่ 20A

CH41KR20XD

พญาครุฑ 20 นิ้ว

สูง 70 ซม นั่ง เหยียบครุฑ สีดำ

ชช. H70 W28 D22 ซม

(กว้างปีก 98 ซม)

 

แบบที่ 20B

TOH1NG15XA

พญาครุฑ 15 นิ้ว

สูง 80 ซม นั่ง สีเม็ดมะขาม

JLQZX โต.

80 W97 D25 ซม

 

 

แบบที่ 20C

BUN1GR25XS

พญาครุฑ 25 นิ้ว

สูงปีก 120 ซม x กว้างปีก 126 ซม

นั่ง ลงทราย

Code23BTMOQZXVX

บม. H120 W126 D36 ซม

(ฐาน 76x36 ซม.)

 

แบบที่ 20D

แบบที่ 21

พญาครุฑยุคนาค 25 นิ้ว

พิมพ์หนาพิเศษ

H 153 W 66 D 83 cm

Code12SellVAJSZZXXBX

 

แบบที่ 22

พญาครุฑยุคนาค 25 นิ้ว

พิมพ์หนาพิเศษ

H 153 W 66 D 83 cm

Code12SellVAJSZZXXBX

 

 

*********

กลับหน้าเมนูหลัก ของสัตว์ในตำนาน

*********

*********