ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

กินรี กินร

*********

 

แบบที่ 1

กินรี H 46 W 11 D 11 cm

พิมพ์ บอ

Code07AXSQZXBX

 

แบบที่ 2

กินรี 3 สี H 65 W 14 D 14 cm

พิมพ์ ตฮล

Code14CXRQZXBX

 

ตัวอย่างที่ 3

BLN1KN31LO

กินรี 5 นิ้ว ถือดอกบัว ทำสีเก่า

Code18BXLQZXVT

บลน.

H79 W27 D37 ซม.

 

ตัวอย่างที่ 4

BLN1KN31XO

กินรี 5 นิ้ว พนมมือ ทำสีเก่า

Code18BTLQZXVX

บลน.

H79 W27 D37 ซม.

 

แบบที่ 5

กินนร สูง 1 เมตร ทำสองสี

H 119 W 30 D 30 cm

รหัส บม

Code15DSJMQZXBX

 

แบบที่ 6

กินรี สูง 1 เมตร ทำสองสี

H 119 W 30 D 30 cm

รหัส บม

Code15DSJMQZXBX

 

แบบที่ 7

กินรี H 125 W 35 D 42 cm

 

แบบที่ 8

กินรี H 133 W 78 D 104 cm

 

แบบที่ 9

กินรี H 155 W 36 D 70 cm

Code07BXSKQZXCX

 

แบบที่ 10

หัวเสา กินร สูง 152 ซม พิมพ์ พพ

H 154 W 115 cm

 

แบบที่ 11

หัวเสา กินนรี สูง 152 ซม พิมพ์ พพ

H 154 W 115 cm

 

แบบที่ 12

กินรี ถือดอกบัว

สูง 174 กว้าง 43 ลึก 73 ซม

ตัวละ Code15VBMOQZXTX

ตัวละ Code15SellSGEOQZXBX

 

แบบที่ 13

กินรี พนมมือ

สูง 174 กว้าง 43 ลึก 73 ซม

ตัวละ Code15SQMOQZXVX

ตัวละ Code15SellVBEOQZXGX

*****

ตาราง กินรี และ กินร อลูมิเนียม พ่นสีทอง

พิมพ์ สค ราคาต่อตัวละ

สูง 60 ซม Code11VBSRZXTX

สูง 80 ซม Code11CDEQZXBX

สูง 100 ซม Code11RXLQZXGX

สูง 120 ซม Code11BMOQZXAR

สูง 140 ซม Code11CGJSQZXRX

*********

*********