ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

นาคราช

*********

แบบที่ 1

พญานาคราช

สูง 16 ซม 1 เศียร สีดำ

รหัส มร1

H 16 W 8 D 8 cm

แบบที่ 1B

SAI1WS162P

นาคราชคู่+ลูกแก้ว

สูง 16 ซม ขัดเงา

Code22BXKRQCT ส.

H16 W13 D10 ซม.

 

 

แบที่ 2

นาคราช 1 หัว

H 21 W 6 L 50 cm

Code12SellDVKRZXGX

 

แบที่ 2A

แบบที่ 3

พญานาคราช

สูง 24 ซม 1 เศียร รหัส จช

Code15SellFVSRZXGX

 

 

 

 

แบบที่ 4

WIC1N125EB

นาคราช หวงไข่

สูง 25 ซม 1 เศียร สีมันปู

Code21VTLRQXCX

วชญ.

H25 W13 D13 ซม

 

แบบที่ 4A

SAI1N132XB

นาคราช 1 เศียร สูง 32 ซม

รหัส ส

H 32 W 22 D 20 cm

Code17VBJSZXKX

 

แบบที่ 4B

SAI1N132XB

นาคราช 1 เศียร สูง 32 ซม

รหัส ส

H 32 W 22 D 20 cm

Code17VBJSZXKX

 

แบบที่ 4C

SAI1N332XB

นาคราช 3 เศียร สูง 32 ซม

รหัส ส

H 32 W 23 D 21 cm

Code17GCJKZXDX

 

แบบที่ 4D

SAI1N332XB

นาคราช 3 เศียร สูง 32 ซม

รหัส ส

H 32 W 23 D 21 cm

Code17GCJKZXDX

 

 

แบบที่ 4E

SAI1N332CF

นาคราช สูง 32 ซม 3เศียร

ปิดทอง100%-ลงยา

Code18YTKSZXDC

ส.อก.

H32 W23 D21 ซม

 

แบบที่ 4F

แบบที่ 4E

SAI1N532XB

นาคราช 5 เศียร สูง 32 ซม

รหัส ส

H 32 W 24 D 21 cm

Code17SDJRZXDR

 

แบบที่ 4F

SAI1N532XB

นาคราช 5 เศียร สูง 32 ซม

รหัส ส

H 32 W 24 D 21 cm

Code17SDJRZXDR

 

แบบที่ 5

SAI1N732XB

นาคราช สูง 49 ซม

นาค7เศียร สีมันปู

Code18VBMQZXGX

รหัส ส.

H49 W37 D28 ซม

 

แบบที่ 5

SAI1N732XB

นาคราช สูง 49 ซม

นาค7เศียร สีมันปู

Code18VBMQZXGX

รหัส ส.

H49 W37 D28 ซม

 

แบบที่ 8

พญานาคราช 5 นิ้ว 5 เศียร

รหัส ชีพ

H 45 W 24 D 14 cm

Code15VBJWZXTX

 

แบบที่ 9

พญานาคราช 5 นิ้ว 7 เศียร

รหัส ชีพ

H 45 W 26 D 14 cm

Code15VBJMZXJX

 

แบบที่ 7

นาคราช สูง 45 ซม 7 เศียร

สีมันปู รหัส สมบ.

H45 W18 D14 cm

(กว้างสุด 25)

Code17CDJQZXVX

 

แบบที่ 8

นาคราช สูง 45 ซม 9 เศียร

สีมันปู รหัส สมบ.

H45 W18 D14 cm

(กว้างสุด 25)

Code17CDJSZXVX

 

แบบที่ 9

พญานาคราช 12" สูง 52 ซม

พิมพ์ วช

H 52 W 26 D 30 cm

Code12GRMSZXBX

Code12SellVMERZXQX

 

แบบที่ 10A

แบบที่ 10B

FAC1NG607A

นาคราช สูง 60 ซม 7เศียร

พร้อมที่วางลูกแก้ว

รมกีวี จช.

H60 W30 D30 ซม.

 

แบบที่ 10C

FAC1NG607A

นาคราช สูง 60 ซม 7เศียร

พร้อมที่วางลูกแก้ว

รมกีวี จช.

H60 W30 D30 ซม.

 

 

แบบที่ 10

นาคราช 7 หัว

H 63 W 34 D 19 cm

Code14SellBXORZXCV

 

 
 

แบบที่ 11

นาคราช 1 หัว

H 66 W 36 D 28 cm

Code12SellGBJMQZXRX

 

 

แบบที่ 12

แบบที่ 12A

BUNNK109WA

นาคราช ลอยน้ำ ยาว 100 ซม

สูง 75 ซม

สีสนิมเขียวทาทอง

Code17TDJWQZXKS

รหัส บม.

H75 W100 D26 cm

 

แบบที่ 12B

พญานาคราช ลอยตัว

ยาว 109 ซม

สูง 80 ซม

รหัส บม

Code17CGJWQZXDX

 

 

 

แบบที่ 12C

พญานาคราช 15 นิ้ว

พิมพ์ บม

H 93 W 29 D 29 cm

Code15BTLRZXGT

 

 

 

แบบที่ 12D

BUN1N110XS

นาคราช สูง 103 ซม 1เศียร

ลงทราย

Code19BXOQZXXVT

บม.

H103 W28 D28 ซม.

 

แบบที่ 13

นาคราช สูง 110 ซม 1เศียร

ลงทราย รัหส ชช.

H110 W55 D55 cm

Code17CGJWQZXDX

 

แบบที่ 14

นาคราช สูง 110 ซม 1เศียร

ลงทราย รัหส ชช.

H110 W55 D55 cm

Code17CGJWQZXDX

 

แบบที่ 15

นาคราช สูง 110 ซม 3เศียร

ลงทราย รหัส ชช.

H110 W55 D55 cm

(กว้างรวมเศียร W83)

Code17VBJSQZGX

 

แบบที่ 16

นาคราช สูง 110 ซม 3เศียร

ลงทราย รหัส ชช.

H110 W55 D55 cm

(กว้างรวมเศียร W83)

Code17VBJSQZGX

 

แบบที่ 17

นาคราช 1 หัว

H 112 W 85 D 56 cm

Code12SellCDERQZXDX

 

แบบที่ 18

นาคราช 7 หัว

H 120 W 80 D 65 cm

Code14SellCBLRQZXCX

 

แบบที่ 19

BUN1N912XA

นาคราช สูง 127 ซม 9เศียร

สีสนิมเขียวทาทอง

Code17CVSOQZXDS

รหัส บม.

H130 W55 D55 cm

 

แบบที่ 20

นาคราช 9 หัว

H 134 W 85 D 57 cm

Code12SellBXORQZXGX

 

 

 

 

แบบที่ 21

นาคราช 9 หัว

H 163 W 64 D 73 cm

Code12SellTVLRQZXTX

 

แบบที่ 22

นาคราช 7 หัว

H 170 W 92 D 70 cm

Code12SellRXLRQZXGX

 

แบบที่ 23

พญานาคราช สูง 2 เมตร

พิมพ์ จช

Code15CVJSZZXXVX

 

แบบที่ 24

พญานาคราช สูง 2 เมตร

พิมพ์ จช

Code15CVJSZZXXVX

 

แบบที่ 25

พญานาคราช สูง 2 เมตร

พิมพ์ จช

Code15CVJSZZXXVX

 

แบบที่ 26

แบบที่ 27

นาคราช 9 หัว

H 240 cm

Code12SellVBMOZZXXGX

 

แบบที่ 28

*********

*********