ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

การจัดผอบแบบพิเศษ

สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

*********

แบบที่ 1

สำหรับพระบรมสารีริกธาตุ 25 พระองค์

 

แบบที่ 2

สำหรับพระบรมสารีริกธาตุ 25 พระองค์

 

แบบที่ 3

สำหรับพระบรมสารีริกธาตุ 25 พระองค์

 

แบบที่ 4

สำหรับพระบรมสารีริกธาตุ 25 พระองค์

แบบที่ 5

สำหรับพระบรมสารีริกธาตุ 25 พระองค์

 

แบบที่ 6

สำหรับพระบรมสารีริกธาตุ 25 พระองค์

แบบที่ 7

สำหรับพระบรมสารีริกธาตุ 25 พระองค์

แบบที่ 8

สำหรับพระบรมสารีริกธาตุ 25 พระองค์

แบบที่ 9

สำหรับพระบรมสารีริกธาตุ 25 พระองค์

*********

ตัวอย่าง ผอบ ทองคำแท้ เงินแท้ (ต้องมีรหัสเข้าชม)

ตัวอย่าง การจัดผอบ แบบพิเศษ ต่างๆ (ต้องมีรหัสเข้าชม)

กดตรงนี้ เพื่อดูตัวอย่าง มณฑป

กดตรงนี้ เพื่อดูตัวอย่าง เจดีย์

*********

*********