ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

เศียรพ่อแก่

ทองเหลือง

*********

เศียรที่ 1

เศียรพ่อแก่ นารอด ทองเหลือง

รหัส คิด.จช.

สูง 20 ซม กว้าง 10 ซม ลึก 13 ซม

ขนาดเล็ก

Code14CBOZXXGX

Code16VBMOZXMO

 

เศียรที่ 2

เศียรพ่อแก่ นารอด ทองเหลือง

ขนาดเท่าเศียรจริง

สูง 36 กว้าง 30 ลึก 27 ซม

เศียรใหญ่

Code14VBSMZXBX

Code16SellCGPRZXPR

 

***********

ตัวอย่างเศียรอื่นๆ

10 เศียร ครู ที่จำเป็นต้องมีไว้

เศียรพ่อแก่ ทำจากทองเหลือง

*********

*********