ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

หัวโขน

Thai Mask

*********

รูปที่ 1

เศียร พระพิฆเณศ

 

 

รูปที่ 2

เศียร พระพิฆเณศ

หน้าแดง

 

รูปที่ 3

เศียร พระพิฆเณศ

หน้าทอง

 

รูปที่ 4

เศียร พ่อแก่

 

 

รูปที่ 5

เศียร ฤาษี ตาไฟ

 

รูปที่ 6

เศียร พระพิราพ

 

รูปที่ 7

 

รูปที่ 8

 

รูปที่ 9

 

 

รูปที่ 10

เศียร พระศิวะ

 

รูปที่ 11

เศียร ฤาษี หน้าวัว

 

รูปที่ 12

 

 

รูปที่ 13

เศียร พระศิวะ

 

รูปที่ 14

เศียร พญาครุฑ

 

รูปที่ 15

 

 

รูปที่ 16

เศียร ฤาษีหน้าเสือ

 

รูปที่ 18

เศียร ฤาษีตาไฟ

หน้าสีม่วง

 

รูปที่ 19

รูปที่ 20

NKMASKTSXX

หัวโขน เศียรทศกัณฐ์

Code18BXSRZXYU

นค.

 

รูปที่ 21

NKMASKTSXX

หัวโขน เศียรทศกัณฐ์

Code18BXSRZXYU

นค.

 

 

*********

ตัวอย่าง หัวโขน

10 เศียร ครู ที่จำเป็นต้องมีไว

เศียรพ่อแก่ ทำจากทองเหลือง

*********

*********