ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

บาตรทองเหลือง

BRASS BOWL

*********

แบบที่ 1

บาตรทองเหลือง 4 นิ้ว

H 12 cm Code11CDSERXB

 

แบบที่ 2

บาตรทองเหลือง 5 นิ้ว

H 13 cm Code11CDKRQXB

 

แบบที่ 3

บาตรทองเหลือง 6 นิ้ว

H 19 cm CodeGBJWZXDB

 

แบบที่ 4

บาตรทองเหลือง 7 นิ้ว

H 22 cm Code11GXJEZXBX

 

*************

บาตรฝังมุก

บาตรทองเหลือง

บาตรพลาสติก

บาตรสแตนเลส

*********

*********