ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

บาตรสแตนเลส

ขนาดใหญ่พิเศษ

ทำเป็นบาตรน้ำมนต์ หรือ บาตรออมสินก็ได้

***********

ตัวอย่าง

บาตรสแตนเลส 16 นิ้ว

 

ตัวอย่าง

บาตรสแตนเลส 18 นิ้ว

 

ตัวอย่าง บาตรสแตนเลส

 

ตัวอย่าง

BOWLSL30XX

บาตรสแตนเลส 30 นิ้ว + ขา + ฝา

Code17BTSLQZXCT

 

ต้วอย่าง

บาตรสแตนเลส กว้าง 37 นิ้ว

 

*********

ทางร้านมีหลายขนาดดังนี้

วัดปากกว้าง

6 นิ้ว , 7 นิ้ว , 7.5 นิ้ว

8 นิ้ว , 8.5 นิ้ว , 9 นิ้ว

12 นิ้ว , 14 นิ้ว , 16 นิ้ว

18 นิ้ว , 20 นิ้ว , 24 นิ้ว

27 นิ้ว , 30 นิ้ว , 36 นิ้ว

 

*************

บาตรฝังมุก

บาตรทองเหลือง

บาตรพลาสติก

บาตรสแตนเลส

*********

*********