ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

อาสนะ นั่งสวดอภิธรรม

*********

แบบที่ 1

MONKSEATX8

อาสนะ ไม้ธรรมดา

แกะลาย ปิดทองเค

ล่องสีแดง เบาะสีแดง

รหัส บม.

Code15CDJQZXVX

Code15SellCDJKZXBX

 

แบบที่ 2

MONKSEAT10

อาสนะ ไม้ธรรมดา

แกะลาย ปิดทองเค

ล่องสีครีม เบาะสีครีม

รหัส บม.

Code15CDJQZXVX

Code15SellCDJRZXDX

 

แบบที่ 3

MONKSEATX5

อาสนะ ไม้ธรรมดา

แกะลาย ปิดทองเค

ล่องสีแดง เบาะสีแดง

รัหส วม

Code15VBORQXGX

Code15SellVBJMZXDE

 

แบบที่ 4

YON1MSTKOK

อาสนะ ไม้สัก

ฐานเป็นกล่องไม้สัก

แกะลาย

ขัดสีเนื้อไม้

Code18SellVBORZXOX

 

 

 

แบบที่ 4A

SVT1SEATKR

สวต.

อาสนะ ไม้ธรรมดา

แกะลายหลุยส์ ปิดทองเค สีแดง

 

แบบที่ 4B

แบบที่ 5

NOK1ASTKXX

อาสนะ ไม้สัก เรียบ

ขัดสีเนื้อไม้ สีครีม

นก.จช.

Code17VBSLZXTX

Code17SellCGKSZXVX

 

แบบที่ 6

YON1MSTWDC

อาสนะ ไม้สัก

แกะลายพญานาค

ขัดสีเนื้อไม้

น.จช.

Code18SellCGMOZXVX

 

แบบที่ 7

อาสนะ ไม้ธรรมดา

แกะลายดอกไม้

ปิดทองเค ล่องสีครีม

(เป็นงานต้องสั่งทำพิเศษ)

 

แบบที่ 8

อาสนะ เหลืองใหม่

ฟองน้ำ

Code15CDMRQVB

Code15SellCDKRQVB

 

แบบที่ 9

อาสนะ Stainless

ขนาดใหญ่ มีที่เสียบตาลปัตร

กางออกแล้ว

สูง 39 กว้าง 59 ลึก 57 ซม

Code17VBMRZXRX

Code17SellVSKRZXTX

 

แบบที่ 10

อาสนะ Stainless

ขนาดใหญ่ มีที่เสียบตาลปัตร

พับเก็บแล้ว

สูง 19 กว้าง 65 ลึก 40 ซม

Code17VBMRZXRX

Code17SellVSKRZXTX

 

แบบที่ 11

อาสนะ Stainless

สำหรับนั่งสมาธิ ปรับได้ ผ้า

กางออก สูง 39 กว้าง 59 ลึก 57 ซม

Code17VBMRZXRX

Code17SellVSKRZXTX

 

แบบที่ 12

อาสนะ Stainless

สำหรับนั่งสมาธิ ปรับได้ ผ้า

พับเก็บ สูง 15 กว้าง 59 ลึก 41 ซม

Code17VBMRZXRX

Code17SellVSKRZXTX

 

แบบที่ 15

อาสนะมุก ลายไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมที่

หน้า Website เครื่องมุก

 

 

แบบที่ 16

อาสนะมุก ลายดอกไม้

ข้อมูลเพิ่มเติมที่

หน้า Website เครื่องมุก

 

 

แบบที่ 17

อาสนะมุก ลายไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมที่

หน้า Website เครื่องมุก

 

แบบที่ 18

อาสนะมุก ลายไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมที่

หน้า Website เครื่องมุก

 

*********

*********