ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

อาสนะไม้ ฝังมุก

*********

แบบที่ 1

อาสนะมุกธรรมดา ลายไทย

รหัส รส

Code15SDSLZXBX

 

แบบที่ 1

อาสนะมุกธรรมดา ลายไทย

รหัส รส

Code15SDSLZXBX

 

แบบที่ 2

อาสนะมุกธรรมดา ลายดอกไม้

รหัส รส

Code15SellVBMSZXDS

 

แบบที่ 2

อาสนะมุกธรรมดา ลายดอกไม้

รหัส รส

Code15SellVBMSZXDS

 

แบบที่ 3

อาสนะมุก แบบ เก้าอี้ มีลิ้นชัก

ไม้ประดู่ ประดับมุก

Code13VBJKQZXDX

Code15SellBXSWQZXTT

ไม้ประดู่ ไม่มีมุก

Code13CDPQZXPX

 

แบบที่ 4

*********

*********