ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

เครื่องตั้งศาล

ตุ๊กตากระเบื้อง

งานสวย แบบพิเศษ

หน้าที่ 1

*********

รูปที่ 1

ตายาย กระเบื้อง เบญจรงค์

ขนาด ใหญ่

สูง 23.5 กว้าง 20.5 ลึก 16 ซม

Code18CXKLZXTX/คู่

 

รูปที่ 2

ตายาย กระเบื้อง เบญจรงค์

ขนาด กลาง

สูง 19.5 กว้าง 18 ลึก 13.5 ซม

Code18CXMOZXGX/คู่

 

รูปที่ 3

ตายาย กระเบื้อง เบญจรงค์

ขนาด เล็ก

สูง 11 กว้าง 11.5 ลึก 8.5 ซม

Code18VXJWZXTX/คู่

 

รูปที่ 4

ตายาย กระเบื้อง เบญจรงค์

ขนาด จิ๋ว

สูง 9 กว้าง 9.5 ลึก 7.5 ซม

Code18DXJQZXTX/คู่

 

รูปที่ 5

ชาย หญิง กระเบื้อง เบญจรงค์

ขนาด ใหญ่

สูง 14 กว้าง 7.5 ลึก 9 ซม

Code18VCJKZXDX/คู่

กดดูตัวอย่างสี

 

รูปที่ 6

ชาย หญิง กระเบื่้อง เบญจรงค์

ขนาด กลาง

สูง 12 กว้าง 6 ลึก 7.5 ซม

Code18VXJWZXDX/คู่

กดดูตัวอย่างสี

 

รูปที่ 7

ชาย หญิง กระเบื้อง เบญจรงค์

ขนาด เล็ก

สูง 10 กว้าง 5.5 ลึก 6.5 ซม

Code18DXPRQDX/คู่

กดดูตัวอย่างสี

 

รูปที่ 8

ชาย หญิง กระเบื้อง เบญจรงค์

ขนาด จิ๋ว

สูง 9 กว้าง 4.5 ลึก 6 ซม

Code18VDOZXGX/คู่

กดดูตัวอย่างสี

 

รูปที่ 9

นางรำ ชาย หญิง กระเบื้อง เบญจรงค์

ขนาด จิ๋ว

ชาย สูง 12 กว้าง 6 ลึก 3 ซม

หญิง สูง 12 กว้าง 4 ลึก 5 ซม

Code18GXLRQDX/คู่

กดดูตัวอย่างสี

 

รูปที่ 10

นางรำ ชาย หญิง กระเบื้อง เบญจรงค์

ขนาด เล็ก

ชาย สูง 14 กว้าง 6 ลึก 4.5 ซม

หญิง สูง 14 กว้าง 5 ลึก 4 ซม

Code18VGOZXGX/คู่

กดดูตัวอย่างสี

 

รูปที่ 11

นางรำ ชาย หญิง กระเบื้อง เบญจรงค์

ขนาด ใหญ่

ชาย สูง 16 กว้าง 7 ลึก 5 ซม

หญิง สูง 16 กว้าง 6 ลึก 5 ซม

Code18CDJMZXGX/คู่

กดดูตัวอย่างสี

 

 

 

รูปที่ 12

พระภูมิ กระเบื้อง เบญจรงค์

ขนาด 5 นิ้ว

สูง 19 กว้าง 6 ลึก 6 ซม

Code18DVSWZXKX

ขนาด 9 นิ้ว

สูง 27 กว้าง 8.5 ลึก 8.5 ซม

Code18KXMSZXTX

 

รูปที่ 13

ช้าง กระเบื้อง เบญจรงค์

ขนาด ใหญ๋

สูง 10 กว้าง 7 ลึก 16 ซม

Code18DXJQRQVX/คู่

ขนาด กลาง

สูง 8 กว้าง 13.5 ลึก 6 ซม

Code18DVPRQXTX/คู่

ขนาด เล็ก

สูง 7 กว้าง 5 ลึก 11.5 ซม

Code18CDOZXXVX/คู่

 

 

 

รูปที่ 14

ม้า กระเบื้อง เบญจรงค์

ขนาด ใหญ่

สูง 13.5 กว้าง 7 ลึก 14 ซม

ขนาด กลาง

สูง 11 กว้าง 6 ลึก 12 ซม

ขนาด เล็ก

สูง 9.5 กว้าง 5 ลึก 10 ซม

*****

ราคาคู่กับช้าง ตามรูปที่ 9

*****

 

 

 

 

*********

หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4

*********

ตัวอย่างสินค้าที่อยู่ในร้าน

ตัวอย่างสินค้าที่อยู่ในร้านนะครับ

ยังมีอีกมากมายให้ท่านเลือก

ถ้ามีโอกาส เรียนเชิญเยี่ยมชมสินค้าภายในร้านนะครับ

*********

*********