ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

ขาตั้งตาลปัตร

*********

แบบที่ 1

ขาตั้งตาลปัตร

แกะลาย ปิดทองเค

 

แบบที่ 2

ขาตั้งตาลปัตร

สีโอ๊คดำ

 

แบบที่ 3

ขาตั้งตาลปัตร

ขัดแลคเกอร์

 

แบบที่ 4

ขาตั้งตาลปัตร ลายรดน้ำ

ทอง 100%

 

แบบที่ 5

ขาตั้งตาลปัตร ลายรดน้ำ

ทอง 100%

 

แบบที่ 6

ขาตั้งตาลปัตร ลายรดน้ำ

ทอง 100%

 

แบบที่ 7

ขาตั้งตาลปัตร ไม้สัก

ลาย Paint

 

แบบที่ 8

ขาตั้งตาลปัตร ไม้สัก

ลาย Paint

 

แบบที่ 9

ขาตั้งตาลปัตร ไม้สัก

ลาย Paint

 

แบบที่ 10

ขาตั้งตาลปัตร ลายพญานาค

 

แบบที่ 11

ขาตั้งตาลปัตร

ประดับมุก

 

แบบที่ 12

ขาตั้งตาลปัตร

Acrylic ใส

 

แบบที่ 13

ขาตั้งตาลปัตร

ลาย Paint

 

 

แบบที่ 14

ขาตั้งตาลปัตร

แบบเสาชิงช้า

งานสวย

 

แบบที่ 15

น้ำเต้า ลายรดน้ำ

ทอง100%

 

แบบที่ 16

น้ำเต้า แกะลาย

ปิดทองเค

 

แบบที่ 17

น้ำเต้า ลาย Paint

 

แบบที่ 18

น้ำเต้า ลาย Paint

 

แบบที่ 19

ขาตั้งตาลปัตร

ทรงน้ำเต้า งานสวย

Code16VBKRQXGX

 

แบบที่ 20

ขาตั้งตาลปัตร

ทรงน้ำเต้า ลายPaint

Code16VBSWZXGX

 

แบบที่ 21

ขาตั้งตาลปัตร

ทรงน้ำเต้า

ประดับมุก

 

แบบที่ 20

ขาตั้งตาลปัตร

ทรงน้ำเต้า

ประดับมุก

 

*********

เลือกชม ตัวอย่างของทางร้าน

1. ย่าม

2. ตาลปัตร งานปักเครื่อง

3. ตาลปัตร งานประดิษฐ์

4. ตาลปัตร Paint

5. ตาลปัตร ใบลาน ติดตัวทอง

6. หมอน งานปักเครื่อง

7. สัปทน

8. ขาตั้งตาลปัตร

9. ด้ามตาลปัตร

10. นมพัด โลหะ สั่งทำพิเศษ (ต้องมีรหัสผ่าน ถึงเข้าชมได้ครับ)

*********

*********