ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

เครื่องใช้ สแตนเลส

ตะเกียง ราวเทียน

Stainless Lamp

*** หน้าที่ 1 ***

*********

รูปที่ 1

ตะเกียงสแตนเลส ตั้งพื้น

สูง 120 ซม กว้าง 35 ลึก 35 ซม

สูง 140 กว้าง 35 ลึก 35 ซม

สูง 160 ซม กว้าง 42 ลึก 42 ซม

สูง 180 ซม กว้าง 47 ลึก 47 ซม

 

รูปที่ 2

ตะเกียงสแตนเลส ตั้งพื้น

สูง 120 ซม กว้าง 35 ลึก 35 ซม

สูง 140 กว้าง 35 ลึก 35 ซม

สูง 160 ซม กว้าง 42 ลึก 42 ซม

สูง 180 ซม กว้าง 47 ลึก 47 ซม

 

รูปที่ 3

ตะเกียงสแตนเลส ตั้งพื้น

สูง 120 ซม กว้าง 35 ลึก 35 ซม

สูง 140 กว้าง 35 ลึก 35 ซม

สูง 160 ซม กว้าง 42 ลึก 42 ซม

สูง 180 ซม กว้าง 47 ลึก 47 ซม

 

 

รูปที่ 4

ตะเกียงน้ำมัน ตั้งโต๊ะ แบบมีก็อก

มีสูง 60 ซม , 70 ซม , 80 ซม

ตะเกียงน้ำมัน ตั้งโต๊ะ แบบมีก็อก

สูง 60 ซม กว้าง 25 ลึก 25 ซม

สูง 70 ซม กว้าง 32 ลึก 32 ซม

สูง 80 ซม กว้าง 35 ลึก 35 ซม

 

รูปที่ 5

ตะเกียงน้ำมัน ตั้งโต๊ะ แบบไม่มีก๊อก

มีสูง 30 ซม , 40 ซม , 50 ซม

ตะเกียงน้ำมัน ตั้งโต๊ะ แบบไม่มีก๊อก

สูง 30 ซม กว้าง 21 ลึก 21 ซม

สูง 40 ซม กว้าง 23 ลึก 23 ซม

สูง 50 ซม กว้าง 25 ลึก 25 ซม

 

รูปที่ 6

กระถางธูป สแตนเลส

ขนาดเล็ก 8x10x6 นิ้ว

ขนาดกลาง 9x13x6.5 นิ้ว

ขนาดใหญ่ 10x15x7 นิ้ว

 

 

 

รูปที่ 7

ถาด รองน้ำตาเที่ยน

ขนาด 12x27x2 นิ้ว

ขนาด 20x30x2 นิ้ว

ขนาด 24x24x2 นิ้ว

 

รูปที่ 8

ตู้บริจาค สแตนเลส

ขนาดเล็ก 9x13 นิ้ว

ขนาดกลาง 11x17 นิ้ว

ขนาดใหญ่ 13x22 นิ้ว

 

รูปที่ 9

กล่องใส่ธูป

ขนาดเล็ก 5x16x5 นิ้ว

ขนาด กลาง 7.5x16x5 นิ้ว

ขนาดใหญ่ 10x16x5 นิ้ว

 

 

 

รูปที่ 10

ราวเทียน ใหญ่

มีที่แขวนมาลัยด้วย

ขนาดเล็ก ยาว 62 ซม

Code10PSLX

ขนาดกลาง ยาว 92 ซม

Code10JQPQ

 

รอ Update

รูปที่ 11

ราวเทียน 3 ชั้น

 

รูปที่ 12

รูปที่ 13

ที่แขวนมาลัย

ขนาดเล็ก ยาว 39 ซม

Code10RJQ

ขนาดกลาง ยาว 56 ซม

Code10EJO

ขนาดใหญ่ ยาว 74 ซม

Code10LOQX

ขนาดใหญ่ พิเศษ ยาว 110 ซม

Code10SQZX

 

รูปที่ 14

ราวเทียน เล็ก

ราวเทียนเล็ก ยาว 13 นิ้ว สูง 6 นิ้ว

Code10KLQ

ราวเทียนกลาง ยาว 21 นิ้ว สูง 8 นิ้ว

Code10ESQX

ราวเทียนใหญ่ ยาว 29 นิ้ว สูง 10 นิ้ว

Code10ORQX

ขนาดที่ให้ไว้ เป็นการโดยประมาณ

 

 

รูปที่ 15

ตะเกียงพระราชทาน สแตนเลส

ขนาด ใหญ่

H 54 W 20 D 20 cm

 

รูปที่ 16

ตะเกียงพระราชทาน สแตนเลส

ขนาด ใหญ่

H 54 W 20 D 20 cm

 

รูปที่ 17

ตะเกียงพระราชทาน สแตนเลส

ขนาด กลาง

H 46 W 17 D 17 cm

 

รูปที่ 18

ตะเกียงพระราชทาน สแตนเลส

ขนาด กลาง

H 46 W 17 D 17 cm

 

รูปที่ 19

แม่พิมพ์ หล่อเทียนพรรษา รหัส ง

ขนาด 9x90 ซม

Code14CBMQZXGX

จะได้เทียนพรรษา น้ำหนักประมาณ 5 กิโล

ขนาด 12x120 ซม

Code14CBKQZXGX

จะได้เทียนพรรษา น้ำหนักประมาณ 12 กิโล

ขนาด 15x150 ซม

Code14CBKQZXGX

จะได้เทียนพรรษา น้ำหนักประมาณ 20-25 กิโล

 

รุปที่ 20

แม่พิมพ์สแตนเลส หล่อเทียนพรรษา

ขนาดเทียนที่หล่อได้

คือ 11x106 นน 8 กิโล

Code14SBSRZXGX (ต่อต้น)

 

 

 

 

 

 

 

*********

หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2

***********

ใบรายการสินค้า ประเภท งานสแตนเลส และอื่นๆ

คำถวายเทียนพรรษา

เนื่องจากคำถวายตะเกียงไม่มี น่าจะใช้คำถวายเทียนพรรษา

แล้วเปลี่ยนคำว่าเทียนพรรษาให้เป็นตะเกียงแทน

*********

*********