ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

ช้าง 3 เศียร

และ ช้าง

*********

รูปที่ 1

ช้าง 3 เศียร งวงลง พิมพ์ อษด

H 13 W 14 D 18 cm

Code10CDKRQGX

 

รูปที่ 2

ช้าง 3 เศียร งวงลง พิมพ์ อษด

H 13 W 14 D 18 cm

Code10VDKRQKV

 

รูปที่ 3

ช้าง 3 เศียร งวงลง

สูง 120 ยาว 187 ซม

Code14SellJOZZXXVX

 

รูปที่ 4

ช้าง 3 เศียร

สูง 117 ยาว 186 ซม

Code14SellJOZZXXVX

 

รูปที่ 5

ช้าง นอน

H 16 W 12 D 30 cm

 

รูปที่ 6

ช้าง นอน

H 23 W 17 D 51 cm

 

รูปที่ 8

รูปที่ 7

ช้าง นอน ทรงเครื่อง

H 9 W 7 D 19 cm

Code04DXKRQVX

 

รูปที่ 8

รูปที่ 9

ช้างทรงเครื่อง 5 นิ้ว ยืน

H 8 W 6 D 12 cm

Code04KVJOQMJ

 

รูปที่ 10

ช้างทรงเครื่อง 7 นิ้ว ยืน

H 11W 8 D 17 cm

Code04CVMSQKB

 

รูปที่ 12

รูปที่ 11

ช้างทรงเครื่อง พิมพ์ อษด

H 12 W 8 D 19 cm

Code10CVKZXXB

 

รูปที่ 12

รูปที่ 13

ช้างทรงเครื่อง ยืน พิมพ์ จรณ

H 10 W 6 D 15 cm

Code09KDJOQGX

 

รูปที่ 14

ช้างทรงเครื่อง ยืน

H 22 W 13 D 25 cm

Code10SBOZXXBS

 

รูปที่ 15

ช้างทรงเครื่อง 8 นิ้ว ยืน

H 14 W 10 D 21 cm

Code04MVKZXVC

 

รูปที่ 16

ช้างเดิน รหัส ตฮล

สูง 69 ยาว 110 ซม

Code14SWJPQZXGX

 

รูปที่ 16A

FAC1EL1MUA

ช้างทองเหลือง ชูงวง

สูง 100 ซม ยาว 158 ซม

สีดำทาทอง

Code20MZZXXVT ย.จช.

 

รูปที่ 16B

FAC1EL1MUA

ช้างทองเหลือง ชูงวง

สูง 100 ซม ยาว 158 ซม

สีดำทาทอง

Code20MZZXXVT ย.จช.

รูปที่ 16C

FAC1EL1MUA

ช้างทองเหลือง ชูงวง

สูง 100 ซม ยาว 158 ซม

สีขาว ทาทอง

Code20MZZXXVT ย.จช.

 

รูปที่ 16D

FAC1EL1MUA

ช้างทองเหลือง ชูงวง

สูง 100 ซม ยาว 158 ซม

สีขาว ทาทอง

Code20MZZXXVT ย.จช.

รูปที่ 16E

FAC1EL1MDS

ช้างทองเหลือง งวงลง

สูง 100 ซม ยาว 150 ซม

ทองเหลือง ลงทราย

 

รูปที่ 16F

FAC1EL1MDS

ช้างทองเหลือง งวงลง

สูง 100 ซม ยาว 150 ซม

ทองเหลือง ลงทราย

 

   

รูปที่ 17

ช้างยืนตรง

สูง 130 ยาว 175 ซม

Code14SellVCJRZZXXBX

 

รูปที่ 18

ช้างเดิน

สูง 130 ยาว 175 ซม

Code14SellVCJRZZXXBX

 

รูปที่ 19

ช้างป่า ยืน

H 25 W 20 D 38 cm

 

 

รูปที่ 20

ช้างป่า ยืน

H 8 W 8 D 13 cm

Code05CBJKQGX

 

รูปที่ 21

ช้างป่า ยืน

H 14 W 7 D 13 cm

Code06CBSZXDX

 

รูปที่ 22

ช้างป่า ยืน

H 17 W 7 D 17 cm

 

 

รูปที่ 23

ช้างป่า ยืน

H 31 W 15 D 20 cm

 

รูปที่ 24

ช้างป่า ยืน

H 90 W 36 D 63 cm

 

*********

ช้างบูชา ขนาดเล็ก

ช้างเสี่ยงท้าย

กลับหน้าเมนูหลัก ของสัตว์ในตำนาน

*********

*********