ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

ช้างเสี่ยงทาย

Fortune Elephant

*********

แบบที่ 1

ช้างเสี่ยงทาย

H 24 W 51 D 20 cm 10 kg

 

แบบที่ 2

ช้างเสี่ยงทาย

H 26 L 43 W 18 cm

แบบที่ 3

ช้างเสี่ยงทาย

 

แบบที่ 4

ช้างเสี่ยงทาย

แบบที่ 5

ช้างเสี่ยงทาย

 

แบบที่ 6

ช้างเสี่ยงทาย

 

แบบที่ 7

ช้าง เสี่ยงทาย

พิมพ์ ตย

H 23 W 15 D 30 cm

มี 2 น้ำหนักให้เลือก

6 กิโล

Code18CVJEZXDX

Code18SellSVSOZXTX

10 กิโล

Code18CGSQZXVX

Code18SellTGMRZXTX

 

รูปที่ 8

แผ่นป้ายคำอธิษฐาน

สำหรับ ช้างเสี่ยงท้าย

ขนาด 9"x13"

Code18VBJOZXDC

Code18SellVBMSZXDX

********

อธิษฐาน แบบที่ 1

วิธีการอธิษฐานยกช้างเสี่ยงทายความสำเร็จว่า

สำหรับช้าง นั่งคุกเขาข้างลำตัวช้างตั้งใจระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ผู้ชายใช้นิ้วนางยก ผู้หญิงใช้นิ้วกลางยก

ยกครั้งที่ 1  ใช้อธิษฐานถามสิ่งที่ประสบความสำเร็จ ขอให้ยกช้างขึ้น

ยกครั้งที่ 2  ใช้อธิษฐานถามสิ่งที่ประสบความสำเร็จ ขอให้ยกช้างไม่ขึ้น

คุณสมบัติของช้างเสี่ยงทายนี้คือ    สามารถถามได้ทุกเรื่องทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคต

ธุรกิจการงาน เคราะห์ โชคลาภ เรื่องต่างๆ ได้ทุกเรื่อง

*********

อธิษฐาน แบบที่ 2

วิธีการอธิษฐานยกช้างเสี่ยงทายความสำเร็จว่า
สำหรับช้าง นั่งคุกเข่าข้างลำตัวช้างตั้งใจระลึกถึง
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ผู้ชายใช้นิ้วก้อยยก ผู้หญิงใช้นิ้วนางยก
ยกครั้งที่ 1  ใช้อธิษฐานถามสิ่งที่ประสบความสำเร็จ ขอให้ยกช้างขึ้น
ยกครั้งที่ 2  ใช้อธิษฐานถามสิ่งที่ประสบความสำเร็จ ขอให้ยกช้างไม่ขึ้น
คุณสมบัติของช้างเสี่ยงทายนี้คือ
สามารถถามได้ทุกเรื่องทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคต
ธุรกิจการงาน เคราะห์ โชคลาภ เรื่องต่างๆ ได้ทุกเรื่อง

*********

*********