ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

 

 

 

 

 

 

 

งานลงยา หน้าที่ 1

*********

********

ตัวอย่าง งานลงยา

หน้าที่ 1 (เจดีย์)

หน้าที่ 2 (เจดีย์)

หน้าที่ 3 (เจดีย์)

หน้าที่ 4 (โกศ)

หน้าที่ 5 (ผอบ)

หน้าที่ 6 (ฉ้ตร)

หน้าที่ 7 (เบ็ดเตล็ด)

*********

*********