บ. เจริญชัยการช่าง(1959) จำกัด

เมนู MENU

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2547

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี

พระวรราชาทินัดดามาต์

ทรงเสด็จมาเยี่ยมชมสินค้าภายในร้าน

****

ผู้ก่อตั้งร้านเจริญชัยการช่าง.

คุณเจริญชัย จิวารุ่งเรือง (ลิ้ม)

*********

บริษัท เจริญชัยการช่าง(1959) จำกัด

Charoenchaikarnchang (1959) Co., Ltd.

อยู่ในซอย ไม่มีสาขา

ระวังแอบอ้าง

*********

คลังแห่งสังฆภัณฑ์

*********

เชิญเยี่ยมชม

สินค้าที่ร้านนะครับ

*********

เปิดทุกวัน จันทร์ - เสาร์

เวลา 8:00 ถึง 18:30 น

เฉพาะวันอาทิตย์ เปิด 8:00 ถึง 14:00 น

*********

เลือกชมสินค้า

*********