ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

 

หิ้งพระ

Shelf

*********

แบบที่ 1 (สองขา)

หิ้งทองเค สองขา มีขนาดดังนี้

20,22,24,26,28,

30,32,36,40 นิ้ว

มีสีแดง กับ สีเหลือง

 

แบบที่ 2 (ขาเดี่ยว)

หิ้งทองเค ขาเดี่ยว มีขนาดดังนี้

9,11,13,16 นิ้ว

มีสีแดง กับ สีเหลือง

 

แบบที่ 3

หิ้งลูกกรง ไม้สัก มีขนาดดังนี้

30,40,50,60,

70,80,90,100 ซม

 

แบบที่ 4

หิ้งบัว ไม้สัก มีขนาดดังนี้

30,40,50,60,

70,80,90,100 ซม

 

แบบที่ 5

หิ้งมิ่งมงคล มีขนาดดังนี้

8"x12" , 10"x15" ,

12"x18" , 16"x24" ,

16"x27" , 18"x32" , 18"x35"

 

แบบที่ 6

หิ้งนพเก้า มีขนาดดังนี้

10"x14" , 12"x18" ,

14"x20" ,

16"x24" , 18"x32"

 

แบบที่ 7

หิ้งไม้สัก ลายดอกไม้ มีขนาดดังนี้

32"x16" Code10CBSWZXGX

35"x16" Code10CGSMZXVX

30"x15" Code10GDJORQBX

 

*********

********