ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

โต๊ะกราบ

*********

แบบที่ 1

โต๊ะกราบ ไม่มีรองเข่า

(ไม้สัก หรือ ไม้ธรรมดา)

แกะลาย ปิดทองเค

มี หน้า 8 นิ้ว

กับ หน้า 10 นิ้ว

 

แบบที่ 2

โต๊ะกราบ มีรองเข่า

(ไม้สัก หรือ ไม้ธรรมดา)

แกะลาย ปิดทองเค

มี หน้า 8 นิ้ว

กับ หน้า 10 นิ้ว

 

แบบที่ 3

ลูกแก้ว ไม่มีรองเข่า

มี หน้า 8 นิ้ว

กับ หน้า 10 นิ้ว

หยุดการผลิต

 

แบบที่ 4

ลูกแก้ว มีรองเข่า

มี หน้า 8 นิ้ว

กับ หน้า 10 นิ้ว

หยุดการผลิต

 

แบบที่ 5

ขัดด้าน ไม่มีรองเข่า

มี หน้า 8 นิ้ว

กับ หน้า 10 นิ้ว

หยดุการผลิต

 

แบบที่ 6

ขัดด้าน มีรองเข่า

มี หน้า 8 นิ้ว

กับ หน้า 10 นิ้ว

หยุดการผลิต

 

แบบที่ 7

ไม้สัก เรียบ

ไม่มีรองเข่า

มี หน้า 7 , หน้า 8 ,

หน้า 9 , หน้า 10

 

แบบที่ 8

ไม้สักเรียบ

มีรองเข่า

มี หน้า 7 , หน้า 8 ,

หน้า 9 , หน้า 10

 

แบบที่ 9

ไม้สัก แกะลายน้อย ไม่มีรองเข่า

มี หน้า 7 , หน้า 8 ,

หน้า 9 , หน้า 10

 

แบบที่ 10

ไม้สัก แกะลายน้อย มีรองเข่า

มี หน้า 7 , หน้า 8 ,

หน้า 9 , หน้า 10

 

แบบที่ 11

BGK1TG08PK

โต๊ะกราบ หน้า 8 มีรองเข่า

ไม้ธรรมดา สีโอ๊ค พิกุล

(แกะคอ-ปิดทองเค)

Code18BTJEZXVT

บก.

 

แบบที่ 12

BGK1TG10PK

โต๊ะกราบ หน้า 10 มีรองเข่า

ไม้ธรรมดา สีโอ๊ค พิกุล

(แกะคอ-ปิดทองเค)

Code18BXSRWQVT

บก.

 

แบบที่ 13

NTYXKAB09K

โต๊ะกราบ หน้า 9 เตี้ย

ไม้ธรรมดา ลายเหนือ

ปิดทองเค ติดกระจกสี

Code20SDJSZX

นตย.

 

แบบที่ 14

NTYXKAB10K

โต๊ะกราบ หน้า 10 เตี้ย

ไม้ธรรมดา ลายเหนือ

ปิดทองเค ติดกระจกสี

Code20SDJRZX

นตย.

 

 

*********

มีสวยกว่าที่ Show ใน Website นะครับ

รบกวนมาเยี่ยมชมสินค้าที่ร้านนะครับ

*********

โต๊ะกราบที่เห็นเป็นแค่ตัวอย่างนะครับ

ซึ่งแต่ละแบบก็มีหลายขนาด

สามารถสั่งทำตามแบบ และ

ขนาดที่ท่านต้องการได้นะครับ

ตัวอย่างขนาดส่วนมากที่มีนะครับ คือ

โต๊ะกราบ หน้า 7 นิ้ว , หน้า 8 นิ้ว , หน้า 9 นิ้ว ,

หน้า 10 นิ้ว และ หน้า 12 นิ้ว

*********

*********