ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

กรอบสัญญาบัตร

*********

แบบที่ 1

กรอบสัญญา แบบเลื่อน

ขนาดภายใน 28x40 ซม

 

แบบที่ 2

กรอบสัญญา แบบตั้งใหม่

ขนาดภายใน 30x37 ซม

 

แบบที่ 3

กรอบสัญญา ไม้ธรรมดา

ปิดทองเค ล่องสีแดง แบบลาย ที่ 1

 

แบบที่ 4

กรอบสัญญา ไม้ธรรมดา

ปิดทองเค ล่องสีแดง แบบลาย ที่ 2

 

แบบที่ 5

กรอบสัญญา ไม้ธรรมดา

ปิดทองเค ล่องสีแดง แบบลาย ที่ 3

 

แบบที่ 6

กรอบสัญญา ไม้ธรรมดา

ปิดทองเค ล่องสีแดง แบบลาย ที่ 4

 

แบบที่ 7

กรอบสัญญา ไม้ธรรมดา

ปิดทองเค ล่องสีแดง แบบลาย ที่ 5

 

แบบที่ 8

*********

*********