ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ตู้บริจาค หลายๆ แบบ

DONATED MONEY BOX

*********

ตู้บริจาก ไม้ทึบ กระจก 1 ด้าน

ขนาดเล็ก

สูง 34 กว้าง 27 ลึก 27 ซม

ขนาดกลาง

สูง 40 กว้าง 30 ลึก 30 ซม

ขนาดใหญ่

สูง 51 กว้าง 23 ลึก 23 ซม

 

แบบที่ 1 ตู้บริจาค

ไม้ทึบ กระจก 1 ด้าน

....................

 

แบบที่ 2 ตู้บริจาค

ไม้ กระจก 4 ด้าน

รูปนี้ด้านหน้า

 

แบบที่ 2 ตู้บริจาค

ไม้ กระจก 4 ด้าน

รูปนี้ด้านหลัง

 

ตู้บริจาค ไม้ กระจก 4 ด้าน

มี 3 ขนาด

ขนาดเล็ก

H 34 W 26 D 26 cm

Code12CDMRQGX

ขนาดกลาง

H 40 W 29 D 29 cm

Code12CDKZXGX

ขนาดใหญ่

H 51 W 33 D 33 cm

 

แบบที่ 2 ตู้บริจาค ไม้ กระจก 4 ด้าน

มี 3 ขนาด

....................

 

ตู้บริจาค ไม้ธรรมดา ทึบ 4 ด้าน

ขนาดเล็ก

สูง 34 กว้าง 27 ลึก 27 ซม

แบบที่ 3 ตู้บริจาค

ไม้ทึบ 4 ด้าน

....................

 

ตู้บริจาค พลาสติกใส

สูง 52 กว้าง 28 ลึก 19 ซม

 

แบบที่ 4 ตู้บริจาค พลาสติก

....................

 

ตู้บริจาค สแตนเลส

ขนาดเล็ก 9x13 นิ้ว

ขนาดกลาง 11x17 นิ้ว

ขนาดใหญ่ 13x22 นิ้ว

 

แบบที่ 5

ตู้บริจาค สแตนเลส มี 3 ขนาด

....................

 

*********

*********