ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

 

โกษไม้ แกะลาย

Wood Urn

*********

รูปที่ 1

โกษไม้ แกะลาย

ปิดทองเค ล่องสี

มีหลายขนาดดังนี้ 3 นิ้ว 4 นิ้ว 5 นิ้ว 6 นิ้ว 7 นิ้ว 8 นิ้ว

 

รูปที่ 2

โกษไม้ แกะลาย

ปิดทองเค ปิดกระจก

มีหลายขนาดดังนี้ 3 นิ้ว 4 นิ้ว 5 นิ้ว 6 นิ้ว 7 นิ้ว 8 นิ้ว

 

*********

*********