ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

 

เตียงรองหีบ

แกะลาย ปิดทอง

*********

รูปที่ 1

เตียงรองหีบ ต้องใช้ 2 ตัว

หรือจะใช้ แท่นหีบ ก็ได้

 

รูปที่ 2

WOOD2XCC93

เตียงรองหีบ ไม้ธรรมดา

แกะลาย ปิดทองเค ล่องสีครีม

Code18BXRQZXUY

นก.จช.

********

*********