ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

 

แท่นหีบ

ไม้แกะลาย ปิดทอง

*********

แบบที่ 1

แท่นหีบศพ ในรูปนี้

ไม้ธรรมดา แกะลาย ปิดทองเค ล่องกระจกสี

ขนาด ฐานล่างสุด (กล่องแดง)

ยาว 390 ลึก 196 cm สูง 128 ซม

 

แบบที่ 2

ภาพด้านข้าง

สามารถสั่งทำเป็นขนาดไหน ก็ได้ตามสั่ง

ทั้งไม้สัก และ ไม้ธรรมดา

ขนาด ฐานล่างสุด (กล่องแดง)

ยาว 390 ลึก 196 cm สูง 128 ซม

 

 

 

 

แบบที่ 3

แท่นหีบ (ไม้ธรรมดา หรือ ไม้สัก เลือกได้)

แกะลายปิดทองเค ล่องสีแดง

ขนาด ฐานล่างสุด (กล่องแดง)

ยาว 390 ลึก 196 cm สูง 128 ซม

 

แบบที่ 4

WOODXXXXX8

แท่นหีบ ไม้ธรรมดา แกะลายพิกุล

ปิดทองเค กระจกสี

Code18SGKPQZXVX

นก.จช.

 

*********

*********