ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

 

ผ้าภูษาโยง

แบบไฟฟ้า และ แบบผ้า

***********

แบบที่ 1

ตู้ผ้าภูษาโยง แบบไฟฟ้า

ทรงสี่เหลี่ยม

ติดลายมุก Sticker

Code14CGLZXBX

 

แบบที่ 2

ตู้ผ้าภูษาโยง แบบไฟฟ้า

ทรงกลม

ติดลายมุก Sticker

Code14CGLZXBX

 

แบบที่ 3

ผ้าภูษาโยง แบบผ้า

กว้าง 6 นิ้ว ยาว 20 เมตร

Code14CGJSZXGX

มีหลายขนาดนะครับ

หน้ากว้าง 3 นิ้ว ยาว 10 ม และ 15 ม

หน้ากว้าง 4 นิ้ว ยาว 20 เมตร

*********

*********