ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ลูกหีบไม้ แกะลาย

ปิดทอง

*********

รูปที่ 1

ลายดอกไม้

 

รูปที่ 2

ลายกอบัว

 

รูปที่ 3

ลายพิกุล

 

รูปที่ 4

ลายพิกุล ใหญ่

 

รูปที่ 5

ลายมังกร

 

รูปที่ 6

ลายเทพนม

 

รูปที่ 7

ใบบน ลาย เทพนม ก้านขด

ใบล่าง ลายปราสาท

 

รูปที่ 8

ใบบน ลาย เทพนม นกยูง

ใบล่าง ลายเทพนม 3 องค์

 

รูปที่ 9

ลูกหีบไม้ (โลงแก้ว)

แกะลาย ปิดทอง ล่องสีแดง

ขนาด สูง 91 ยาว 213 ลึก 80 ซม

 

รูปที่ 10

ลูกหีบไม้ (โลงแก้ว)

แกะลาย ปิดทอง ปิดกระจกสี

ขนาด สูง 91 ซม

ยาว 213 ลึก 80 ซม

 

แบบที่ 11

ลูกหีบ ไม้ แกะลาย นกยูง

ปิดทองเค ล่องสีแดง

 

แบบที่ 12

ลูกหีบ ไม้ แกะลาย เสือโคร่ง

ปิดทองเค ล่องสีแดง

 

แบบที่ 13

โลงแก้ว ไม้แกะลาย

มีกระจัง

 

*********

*********