ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ตู้เทียนไชย

*********

แบบที่ 1

ตู้เทียนชัย

มีทั้ง ไม้ธรรมดา และ ไม้สัก

แกะลาย ปิดทองเค ล่องสีแดง

ขนาด สูง 254 ซม

ฐานล่างสุด กว้าง 56 ซม ลึก 56 ซม

 

แบบที่ 1

ตู้เทียนชัย

มีทั้ง ไม้ธรรมดา และ ไม้สัก

แกะลาย ปิดทองเค ล่องสีแดง

ขนาด สูง 254 ซม

ฐานล่างสุด กว้าง 56 ซม ลึก 56 ซม

 

แบบที่ 1

ตู้เทียนชัย

มีทั้ง ไม้ธรรมดา และ ไม้สัก

แกะลาย ปิดทองเค ล่องสีแดง

ขนาด สูง 254 ซม

ฐานล่างสุด กว้าง 56 ซม ลึก 56 ซม

 

แบบที่ 2

ตู้เทียนชัย

ไม้ธรรมดา ไม่แกะลาย

ทำสีเนื้อไม้ หรือ สีโอ๊ค

ขนาด สูง 254 ซม

ฐานล่างสุด กว้าง 56 ซม ลึก 56 ซม

 

*********

*********