ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

เมนูเลือกชม

ตู้พระไตรปิฎก แบบต่างๆ

*********

เลือกชมตู้ ตามประเภทหนังสือ

ตู้พระไตรปิฏก 3 ชั้น จะใช้สำหรับ

หนังสือพระไตรปิฏกของ มหาจุฬา 45 เล่ม

 

ตู้พระไตรปิฎก 4 ชั้น จะใช้สำหรับ

หนังสือพระไตรปิฎกของ ส.ธรรมภักดี 100 เล่ม

 

ตู้พระไตรปิฎก 4 ชั้น แบบกว้างพิเศษ จะใช้สำหรับ

หนังสือพระไตรปิฎกของ มหามกุฎ 91 เล่ม

 

ตู้พระไตรปิฎก 3 ชั้น ขาสิงห์

สำหรับใส่พระไตรปิฎกใบลาน

 

ตู้ใส่หนังสือ อเนกประสงค์

 

*********

*********