ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

ดาว ค้างคาว

ประดับโบสถ์

ทำจาก อลูมิเนียม

และ ทำจาก ไฟเบอร์กลาส

*********

รูปที่ 1

ดาวอลูมิเนียม 6 นิ้ว

 

รูปที่ 2

ดาวอลูมิเนียม 8 นิ้ว

 

รูปที่ 3

ดาวอลูมิเนียม 10 นิ้ว

 

รูปที่ 4

ดาวอลูมิเนียม 14 นิ้ว

 

รูปที่ 5

ดาวอลูมิเนียม 20 นิ้ว

 

รูปที่ 6

ดาวอลูมิเนียม 30 นิ้ว

 

รูปที่ 7

ค้างคาว อลูมิเนียม 12 นิ้ว

 

รูปที่ 8

ค้างคาว อลูมิเนียม 16 นิ้ว

 

รูปที่ 9

ค้างคาว อลูมิเนียม 22 นิ้ว

 

รูปที่ 10

ค้างคาว อลูมิเนียม 26 นิ้ว

 

รูปที่ 11

ค้างคาว อลูมิเนียม 32 นิ้ว

 

รูปที่ 12

ดาว ค้างคาว ไฟเบอร์

 

รูปที่ 13

ดาว ไฟเบอร์ 10 นิ้ว

 

รูปที่ 14

ดาว ไฟเบอร์ 15 นิ้ว

 

รูปที่ 15

ดาว ไฟเบอร์ 30 นิ้ว

 

รูปที่ 16

ค้างคาว ไฟเบอร์ 16 นิ้ว

 

รูปที่ 17

ค้างคาว ไฟเบอร์ 23 นิ้ว

 

รูปที่ 18

ค้างคาว ไฟเบอร์ 28 นิ้ว

 

*********

ลายอลูมิเนียม เพิ่มเติมให้ท่านเลือกได้อีก

*********

*********