ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

โคมเวียนเทียน

Lighting the candle lit

*********

รูปที่ 1

โคมเวียนเทียน

เบอร์ 1

รหัส จตพ.

Code11BXJQDX

Code18SellCXSRDX

 

รูปที่ 2

โคมเวียนเทียน

เบอร์ 1

รหัส จตพ.

Code11BXJQDX

Code18SellCXSRDX

 

รูปที่ 3

โคมเวียนเทียน พลาสติก

ดอกบัว เบอร์ 2

รหัส จตพ.

ดอกชมพู ด้ามเขียว

Code10ADOXBA

Code18SellVBJODX

 

รูปที่ 4

โคมเวียนเทียน พลาสติก

ดอกบัว เบอร์ 2

รหัส จตพ.

ดอกขาว ด้ามเหลือง

Code10ADOXBA

Code18SellVBJODX

 

รูปที่ 6 รอ Update ครับ

รูปที่ 5

โคมเวียนเทียน

พลาสติก เบอร์ 3

ดอกบัว สีล้วน

รหัส จตพ.

Code11BCJKAX

Code18SellCXMQDX

 

รูปที่ 6

รูปที่ 7

โคมเวียนเทียน พลาสติก

เบอร์ 4 รุ่นใหม่

ดอกบัวใหญ่

รหัส จตพ.

Code18ACJKDB

Code18SellVXMRDX

 

รูปที่ 8

โคมเวียนเทียน พลาสติก

เบอร์ 4 รุ่นใหม่

ดอกบัวใหญ่

รหัส จตพ.

Code18ACJKDB

Code18SellVXMRDX

 

 

รูปที่ 9

โคมเวียนเทียน ดอกบัว

เบอร์ 5 สีเหลือง

รหัส จตพ.

อันละ Code18VXJQDX

Code18SellVXSRXD

 

รูปที่ 10

รอ Update

รูปที่ 11

โคมเวียนเทียน

พลาสติก

รุ่น เบอร์ 1A

มี 2 สี (เหลือง กับ ฟ้า)

รหัส จ.

Code12VMMQRR

Code18SellDXRWGX

 

รูปที่ 12

โคมเวียนเทียน

พลาสติก

รุ่น เบอร์ 1A

มี 2 สี (เหลือง กับ ฟ้า)

รหัส จ.

Code12VMMQRR

Code18SellDXRWGX

 

รูปที่ 13

โคมเวียนเทียน

พลาสติก เบอร์ 1B

มีเทียน

บรรจุ 60 ชิ้น ต่อกล่อง

รหัส จ.

Code18DXSRAX

Code18SellVXKRDX

 

รูปที่ 14

โคมเวียนเทียน

พลาสติก เบอร์ 1B

มีเทียน

บรรจุ 60 ชิ้น ต่อกล่อง

รหัส จ.

Code18DXSRAX

Code18SellVXKRDX

 

รูปที่ 15

โคมเวียนเทียน

พลาสติก เบอร์ 2A

มีเทียน

บรรจุ 100 ชิ้น ต่อกล่อง

รหัส จ.

Code16CDJRBX

Code18SellCDSODX

 

รูปที่ 16

โคมเวียนเทียน

พลาสติก เบอร์ 2A

มีเทียน

บรรจุ 100 ชิ้น ต่อกล่อง

รหัส จ.

Code16CDJRBX

Code18SellCDSODX

 

รูปที่ 17

โคมเวียนเทียน

พลาสติก เบอร์ 2A

มีเทียน

บรรจุ 100 ชิ้น ต่อกล่อง

รหัส จ.

Code16CDJRBX

สีพิเศษ สีขาว

Code18SellCDSODX

 

รูปที่ 18

โคมเวียนเทียน

พลาสติก เบอร์ 2A

มีเทียน

บรรจุ 100 ชิ้น ต่อกล่อง

รหัส จ.

Code16CDJRBX

สีพิเศษ สีดำ

Code18SellCDSODX

 

รูปที่ 19

โคมเวียนเทียน พลาสติก

เบอร์ 2B

ไม่มีเทียน

บรรจุ 100 ชิ้น ต่อกล่อง

รหัส จ.

Code16BXJSDX

Code18SellTCSRDX

 

รูปที่ 20

โคมเวียนเทียน พลาสติก

เบอร์ 2B

ไม่มีเทียน

บรรจุ 100 ชิ้น ต่อกล่อง

รหัส จ.

Code16BXJSDX

Code18SellTCSRDX

 

รูปที่ 21

ด้ามเทียน พลาสติก

เบอร์ 3

ตัวอย่างสีที่มี

บรรจุ 12 โหล ต่อกล่อง

รหัส จ.

Code16BAEXCX

Code18SellCXJRDX

 

รูปที่ 22

ด้ามเทียน พลาสติก

เบอร์ 3

ตัวอย่างสีที่มี

บรรจุ 12 โหล ต่อกล่อง

รหัส จ.

Code16BAEXCX

Code18SellCXJRDX

 

รูปที่ 23

โคมเวียนเทียน

โป๊ะแก้ว

ราคา อันละ

Code10CBJWQAX

Code18SellVBJLQDX

 

รูปที่ 24

โคมเวียนเทียน

โป๊ะแก้ว Paint ลาย

คู่ละ

Code18AXMKQDX

Code18SellVXRZXDX

 

รูปที่ 25

โคมเวียนเทียน

พลาสติก บัวใส

Code10DAJMCX

 

รูปที่ 26

โคมเวียนเทียน

พลาสติก บัวใส

Code10AXJMBX

 

รูปที่ 28 รอ Update ครับ

รูปที่ 27

โคมเวียนเทียนพลาสติก

งานประดิษฐ์

 

 

รูปที่ 28

รูปที่ 30 รอ Update ครับ

รูปที่ 29

โคมเวียนเทียน แก้ว

Code10CAEQBX

(สินค้าหมดแล้ว ไม่ได้ผลิตแล้ว)

 

รูปที่ 30

 

*********

โคมเวียนเทียนแบบพิเศษ

(ต้องมีรหัสถึงจะเข้าชมได้ครับ)

***********

การเวียนเทียน คือการเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญ เช่น อุโบสถ วิหาร หรือ พระพุทธรูป 

เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญต่างๆ โดยใช้เทียนธูปและดอกไมเป็นเครื่องสักการะบูชา

ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ ขณะที่เดินรอบนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ

ด้วยการสวดบท"อิติปิโส" ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวดสวากขาโต และระลึกถึงพระสังฆคุณ

ด้วยการสวดสุปะฏิปันโน จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบ

*********

*********