ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

โต๊ะกราบ มุก

*********

แบบที่ 1

โต๊ะกราบ หน้า 8 นิ้ว

มุกลายจีน ไม้ธรรมดา

(สร)

สูง 28 กว้าง 40 ลึก 21 ซม

 

แบบที่ 2

โตีะกราบ หน้า 8 นิ้ว

มุกลายไทย มีรองเข่า

(บล)

สูง 47 กว้าง 46 ลึก 51 ซม

 

แบบที่ 3

โต๊ะกราบ หน้า 10 นิ้ว

มุกลายจีน ไม้ธรรมดา

(รต)

สูง 33 กว้าง 49 ลึก 24 ซม

 

แบบที่ 4

โต๊ะกราบ หน้า 10 นิ้ว

มุกลายไทย

(บล)

สูง 41 กว้าง 50 ลึก 25 ซม

 

แบบที่ 5

โต๊ะกราบ หน้า 10 นิ้ว

มุกลายไทย (พช)

สูง 49 กว้าง 56 ลึก 56 ซม

 

แบบที่ 6

*********

*********