ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

โต๊ะหมู่บูชา มุก

*********

รูปที่ 1

ขนาด 8 นิ้ว หมู่ 4

มุกธรรมดา

 

รูปที่ 2

ขนาด 10 นิ้ว หมู่ 4

มุกลายไทย

 

รูปที่ 3

ขนาด 10 นิ้ว หมู่ 6

มุกลายไทย

 

รูปที่ 4

ขนาด 8 นิ้ว หมู่ 7

มุกลายไทย

 

รูปที่ 5

ขนาด 8 นิ้ว หมู่ 7

ไม้ประดู่ มุกไฟ ลายจีน พิเศษ

 

รูปที่ 6

หน้า 8 หมู่ 7

ไม้ธรรมดา มุกธรรมดา (รน)

 

รูปที่ 7

หน้า 8 หมู่ 7

ไม้ธรรมดา มุกธรรมดา (สร)

 

 

 

รูปที่ 7A

รูปที่ 8

หน้า 8 หมู่ 9

ไม้ธรรมดา มุกธรรมดา

เตียงรอง สูง 35 ซม

กว้าง 83 ยาว 143 ซม

สูงรวมทั้งหมด 108 ซม

 

รูปที่ 8A

WOOD2XX011

โต๊ะหมู่ หน้า 8 หมู่ 9

ไม้ธรรมดา มุกลายจีน

Code18BXJQRZX

ปยต.

 

รูปที่ 10

รูปที่ 9

โต๊ะหมู่ มุกจีน ธรรมดา 10x5

รหัส อน H 120

เตียง H 35 W 120 D 94 cm

Code12GBJSQZXCD

 

รูปที่ 10

รูปที่ 11

หน้า 10 หมู่ 9

มุกลายไทย

 

รูปที่ 12

หน้า 10 หมู่ 9

มุกลายไทย

 

รูปที่ 13

หน้า 10 หมู่ 9

ไม้ประดู่ มุกไฟ

ลายจีน พื้นหินอ่อน

 

รูปที่ 14

หน้า 10 หมู่ 9

ไม้ธรรมดา มุกธรรมดา

ลายจีน (รน)

 

รูปที่ 15

หน้า 10 หมู่ 9

ไม้ธรรมดา มุกธรรมดา

ลายจีน(สร)

รูปที่ 16

หน้า 10 หมู่ 9

มุกลายไทย

 

 

รูปที่ 16A

PREALXX033

โต๊ะหมู่ หน้า 9 หมู่ 9

ไม้ธรรมดา

มุกลายจีน + เตียงรอง

Code18BXJSRZXVT

ปยต.

 

รูปที่ 16B

 

รูปที่ 17

หน้า 10 หมู่ 9

ไม้ประดู่ มุกไฟล้วน ลายจีน งานพิเศษ สั่งทำ

 

รูปที่ 18

หน้า 10 หมู่ 9

ไม้ประดู่ มุกไฟล้วน ลายจีน งานพิเศษ สั่งทำ

 

 

รูปที่ 19

หน้า 10 หมู่ 15

มุกลายไทย

 

รูปที่ 20

หน้า 10 หมู่ 15

มุกลายไทย

 

 

รูปที่ 21

หน้า 10 หมู่ 15

ไม้ประดู่ มุกไฟล้วน ลายจีน งานสั่งทำพิเศษ

 

 

*********

*********