ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

กรอบสัญญาบัตรมุก

ขาตั้งตาลปัตรมุก

**********

แบบที่ 1

กรอบสัญญาบัตร มุก

มีสองขนาด แบบเลื่อน กับ แบบตั้งใหม่

 

แบบที่ 2

กรอบสัญญาบัตร แบบถอดขาได้

มุกธรรมดา H 69 W 49 D 24 cm

ภายในกรอบ 42x34 ซม

 

แบบที่ 3

กรอบสัญญาบัตร แบบถอดขาได้

มุกไฟอย่างดี H 71 W 50 D 24 cm

ภายในกรอบ 41x32 ซม

Code13CBLRZXXDR

 

แบบที่ 4

กรอบสัญญาบัตร แบบถอดขาได้

มุกไฟ H 73 W 49 D 30 cm

ภายในกรอบ 40x31 ซม

Code13CGJZWXXKL

 

แบบที่ 5

กรอบสัญญาบัตร แบบถอดขาได้

มุกไฟ H 75 W 45 D 26 cm

ภายในกรอบ 40x28 ซม

Code13VBPZQXXMQ

 

แบบที่ 6

กรอบสัญญาบัตร แบบถอดขาได้

มุกไฟ H 110 W 65 D 36 cm

ภายในกรอบ 64x45 ซม

Code13CVJRZQXXGX

 

แบบที่ 7

ขาตั้งตาลปัตร มุก แบบเสาชิงช้า

 

แบบที่ 8

ขาตั้งตาลปัตร มุก

แบบน้ำเต้า ทรงสูง

 

แบบที่ 9

ขาตั้งตาลปัตร มุก

แบบน้ำเต้า ทรงเตี้ย

 

 

แบบที่ 10

ตัวอย่าง

กรอบประกาศนียบัตร

 

*********

*********