ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

หมวด ธง ต่างๆ

พร้อมอุปกรณ์

*********

รูปที่ 1

ธงขึ้นครองราชย์ รัชกาลที่ 10

เบอร์ 6 ขนาด 60x90 ซม Code TJE/VMR

เบอร์ 7 ขนาด 70x105 ซม Code TSJ/VRQ

เบอร์ 8 ขนาด 80x120 ซม Code TSL/VEQ

 

รูปที่ 2

ธงรัชกาลที่ 10 วปร

มีขนาดดังนี้

เบอร์ 5 ขนาด 50x75 ซม ***/***

เบอร์ 6 ขนาด 60x90 ซม FJR/VMR

เบอร์ 7 ขนาด 70x105 ซม FSQ/VKR

เบอร์ 8 ขนาด 80x120 ซม FSK/VEQ

เบอร์ 9 ขนาด 90x135 ซม FMR/VOQ

เบอร์ 10 ขนาด 100x150 ซม FKR/VJZ

 

รูปที่ 3

ธงราชินี

มีขนาดดังนี้

80x120 ซม BMQ/XLQ

 

รูปที่ 4

ธงชาติ

มีขนาดดังนี้

40x60 ซม FEX/VSQ

50x75 ซม FOX/VSW

60x90 ซม FJQ/VSR

70x105 ซม FJK/VMR

80x120 ซม FJO/VKR

90x135 ซม FMQ/VLQ

100x150 ซม FMR/VPQ

100x800 ซม FSRQ/VKRQ

100x1050 ซม FMZ/VPZ

120x180 ซม FRW/VJSQ

135x200 ซม VJRQ

150x225 ซม VSZX

200x300 ซม VKZX

300x450 ซม VOZX

 

รูปที่ 5

เสาธง

มีขนาดดังนี้

เสาธง ยาว 1 เมตร สีขาว XSR/VLQ

เสาธง ยาว 1.5 เมตร สีขาว XMR/VOQ

เสาธง ยาว 2.0 เมตร สีขาว XKR/VJSQ

เสาธง ยาว 2.5 เมตร สีขาว XRW/VJRQ

เสาธง ยาว 3.0 เมตร สีขาว XJSQ/VSRQ

 

รูปที่ 6

เสาธงสีขาว+ขาตั้งเสาธง

 

รูปที่ 7

เสาธง

สีโอ๊ค หัวทอง

เสาธง ยาว 2 เมตร สีโอ๊ค หัวทอง

อันละ XJKQ/VSRQ (ไม่รวมขาตั้ง)

เสาธง ยาว 2.5 เมตร สีโอ๊ค หัวทอง

อันละ XSZX/VMRQ (ไม่รวมขาตั้ง)

 

รูปที่ 8

ขาตั้งเสาธง (ขาตั้งดอกรัก)

ขนาด เล็ก FJOQ/VMRQ

ขนาด ใหญ่ FJOQ/VMOQ

 

รูปที่ 9

ขาตั้งรูป

ตัวอย่าง สีขาว

Code FSOQ/VEZX

 

รูปที่ 10

ขาตั้งรูป

ตัวอย่าง สีโอ๊ค

Code FSEQ/VRZX

*********

*********