ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

เครื่องสักการะบูชา

*** พานดอกไม้ ***

*********

แบบที่ 1

พานดอกรวงผึ้ง มี 3 ขนาด ดังนี้

รูปนี้ ขนาดพาน 20 ซม

(พานไฟเบอร์กลาส)

พานละ KPQ/VOKQ

 

รูปนี้ ขนาดพาน 18 ซม

(พานไฟเบอร์กลาส)

พานละ KSQ/VLSQ

 

รูปนี้ ขนาดพาน 16 ซม

(พานไฟเบอร์กลาส)

พานละ MRQ/VESQ

 

แบบที่ 2

พานดอกกุหลาบ

คู่ละ KRQ/VOZX

 

*********

*********