ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

 

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องสักการะบูชา

**** พุ่ม ****

*********

แบบที่ 1

พุ่มผ้า เงินทอง ราชินี

 

แบบที่ 2

งานพิเศษ

พุ่มผ้ากรมศิลป์ ไม่มียอด

ขนาด 16 นิ้ว

พร้อมพานแว่นฟ้าอลูมิเนียม 30 ซม

สูงรวมพาน 92 ซม

คู่ละ Code19VJWRZX/SellVJLRZX

 

แบบที่ 3

พุ่มผ้า ยอดตุ้ม ไม่คาดมาลัย

พร้อมพานไฟเบอร์

ขนาด 5 นิ้ว คู่ละ ERQX/VPRQX

ขนาด 6 นิ้ว คู่ละ LERX/VJWZX

ขนาด 7 นิ้ว คู่ละ PKRX/VJKZX

ขนาด 8 นิ้ว คู่ละ JSJQ/VJLZX

ขนาด 9 นิ้ว คู่ละ JKRQ/VSWZX

ขนาด 10 นิ้ว คู่ละ SQMQ/VMSZX

ขนาด 12 นิ้ว คู่ละ MKPQ/VREZX

 

แบบที่ 4

พุ่มผ้า ยอดตุ้ม คาดมาลัย

พร้อมพานไฟเบอร์

ขนาด 5 นิ้ว คู่ละ ERQX/VPRQX

ขนาด 6 นิ้ว คู่ละ LERX/VJWZX

ขนาด 7 นิ้ว คู่ละ PKRX/VJKZX

ขนาด 8 นิ้ว คู่ละ JSJQ/VJLZX

ขนาด 9 นิ้ว คู่ละ JKRQ/VSWZX

ขนาด 10 นิ้ว คู่ละ SQMQ/VMSZX

ขนาด 12 นิ้ว คู่ละ MKPQ/VREZX

 

แบบที่ 5

พุ่มผ้า ยอดตุ้ม คาดมาลัย ร้อยอุบะ พานมิเนียม

ในรูปขนาด 8 นิ้ว คู่ละ KWZX/VLSZX

 

แบบที่ 6

พุ่มผ้าเงิน-ทอง ร้อยอุบะ พานมิเนียม

ขนาด 7 นิ้ว พาน 16 ซม

คู่ละ JPKQ/VMKZX

 

แบบที่ 7

พุ่มผ้าสีเหลือง

 

แบบที่ 8

*********

*********