ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

ต้นเทียนบวช

กรวยงานบวช

*********

กรวย

กระติกรองชา

 

กรวย

งานประดิษฐ์ พานไฟเบอร์

 

กรวย

ที่กรวดน้ำ

 

กรวย

พานโตกไฟเบอร์

 

ต้นเทียน

โถข้าว

 

ต้นเทียน

กระติกไฟฟ้า

 

ต้นเทียน

กระติกน้ำแข็ง

 

ต้นเทียน

กุหลาบทอง พานลาว 22 ซม

 

ต้นเทียน

ขันสาคร อลูมิเนียม

 

ต้นเทียน

คูลเลอร์ 32 ซม

 

ต้นเทียน

งานประดิษฐ์ ตลุ่มมุก 9 นิ้ว

 

ต้นเทียน

งานประดิษฐ์ พานลาว 16 ซม

 

ต้นเทียน

ดอกบัวพิเศษ พานรัตน 42 ซม

 

ต้นเทียน

ถังกานวม

 

ต้นเทียน

ผ้ายก พานลาว 22 ซม

 

รอ Updae

********

 

*********

*********