ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

เมนู MENU

องค์เทพ (อินเดีย)

หรือ องค์เทพ (ฮินดู)

และ องค์เทพ (ธิเบต)

*********

Click เข้าไปชมตัวอย่างสินค้าได้เลยครับ

 1. พระพุทธเจ้า ปางทรมานกาย
 2. พระศิวะ นั่ง
 3. พระศิวะ ยืน
 4. พระศิวะ นตราศ
 5. พระศิวะราตรี
 6. พระพิฆเนศ
 7. พระนารายณ์ นั่ง ยืน
 8. พระนารายณ์ เปิดโลก
 9. พระนารายณ์ บรรทมสินธุ์
 10. พระพรหม
 11. พระตรีมูลติ
 12. พระอินทร์
 13. พระอิศวร
 14. พระขันธกุมาร
 15. พระกฤษณะ
 16. องค์บาราจี
 17. เจ้าแม่อุมา
 18. เจ้าแม่กาลี
 19. เจ้าแม่ลักษมี
 20. เจ้าแม่สุรัสวดี
 21. เจ้าแม่คายตรี
 22. ชูชก
 23. ครอบครัวพระศิวะ
 24. หมอชีวกโกมารภัจจ์ (หมอชีวก)
 25. Baby Buddha พระพุทธรูปปางประสูติ
 26. พระนางสิริมหามายา กับ Baby Buddha
 27. หนุมาน
 28. พระธิเบต องค์ TARA
 29. เจ็ดมหาเทพ
 30. ท้าวทศกัณฐ์ Thao Tosakan

 

*********

*********