ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

Line Official ID :

@charoenchai1959

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

องค์เทพ (จีน)

*********

องค์เทพจีนที่มีแม่พิมพ์แล้ว

 1. เจ้าแม่กวนอิม ยืน
 2. เจ้าแม่กวนอิม นั่ง
 3. เจ้าแม่กวนอิม นอน
 4. เจ้าแม่กวนอิม ยืน พันมือ
 5. เจ้าแม่กวนอิม นั่ง พันมือ
 6. เจ้าแม่จูแซเนี้ย
 7. สาวก เจ้าแม่กวนอิม (กิมท่ง เง็กนึ่ง)
 8. เจ้าพ่อกวนอู
 9. กวนผิง
 10. โจวฉาง
 11. จี้กง
 12. แปดเซียน
 13. เจ้าพ่อเฮงเจีย
 14. เจ้าพ่อเสือ
 15. เง็กเซียนฮ่องเต้
 16. เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ
 17. เจ้าแม่ทับทิม เทียงโห้วเซียบ้อ
 18. พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ “ ตี่ จ่าง อ๊วง “
 19. ไต้ฮงกงโจวซือ
 20. ไท่เสียงเหล่าคุง
 21. ขงจื่อ
 22. เทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี้ย)
 23. ไท้แป๊ะกิมแซ
 24. ไห้เล็งอ่วงกง (เจ้าสมุทร)
 25. พระยูไล
 26. นาจา
 27. อุ่ยท้อโพธิสัตว์
 28. ฮกลกซิ่ว
 29. พระสังขจายจีน
 30. ซี้ไต่เทียงอ้วง (เทพ 4 ทิศ แบบจีน)
 31. หลิ่วตงปิน
 32. เจ้าพ่อยันต์แปดทิศ
 33. ซัวเจ๋ง
 34. ซามูไร ญี่ปุ่น
 35. พระสาวก (จีน)

*********

ข้อไหนเป็นสีแดง ต้องใช้รหัสผ่านครับ

*************

คำแปล ตลับเมตร จีน

*********

*********